Uz sākumu » Aktualitātes Lapa aktualizēta: 28.07.2016

Notiks projektu īstenošanas seminārs ESF aktivitātē 1.1.1.2. „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”11.12.2009

2009.gada 14.decembrī  VIAA Struktūrfondu kontroles departaments sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) rīko projektu īstenošanas semināru finansējuma saņēmējiem ESF aktivitātē 1.1.1.2. „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”.

Īstenos 170 struktūrfondu projektus izglītībā11.12.2009

2009. gada nogalē Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) parakstīs 170 vienošanās ar projektu īstenotājiem par finansējuma saņemšanu vairākās Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātēs, tādējādi dodot iespēju sākt īstenot nozīmīgus projektus vispārējās, profesionālās un speciālās izglītības iestādēs.

IZM pagarina projektu iesniegšanas termiņu ERAF aktivitātē 2.1.1.1. „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”07.12.2009

Izglītības un zinātnes ministrija ir pagarinājusi projektu iesniegšanas beigu termiņu  ERAF aktivitātē 2.1.1.1. „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”.  Projektu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2010.gada 9.februārim. Vairāk informācijas IZM mājas lapā: http://esfondi.izm.gov.lv/1060.html .

Izsludināts konkurss ERAF aktivitātē "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās 30.11.2009

Izglītības un zinātnes ministrija izsludinājusi konkursu ERAF aktivitātē "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās, kam piemērota  ierobežota projektu pieteikumu atlase (IPIA).

Notiks informatīvais seminārs ERAF aktivitātē 2.1.1.1. „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”19.11.2009

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 20. novembrī, plkst.: 10:30 rīko informatīvu semināru par projektu iesniegumu sagatavošanu ERAF aktivitātē 2.1.1.1. „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”.

Īstenos tālākizglītības pasākumus kultūrizglītības pedagogiem19.11.2009

2009. gada 19. novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra un Kultūras un radošās industrijas izglītības centrs (KRIIC) noslēdza vienošanos par finansējuma saņemšanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība” īstenošanai. Projekts  ir viens no sešiem Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajiem projektiem  ESF apakšaktivitātē „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” (1.2.1.1.2.).

Jaunas ES struktūrfondu atskaišu formas!17.11.2009

Ir apstiprinātas jaunās ES struktūrfondu ziņojumu formas par projektu īstenošanu - Ziņojums par pārskata periodu un Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo aktivitāšu ieviešanu. Dokumenti ir publicēti VIAA mājas lapas katras struktūrfondu aktivitātes apakšsadaļā Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli.

Sāks īstenot projektus ESF aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”17.11.2009

17. novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) tika parakstītas pirmās astoņas vienošanās ar projektu īstenotājiem par finansējuma saņemšanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” (1.1.1.2.).