Uz sākumu » Aktualitātes Lapa aktualizēta: 28.07.2016

VIAA darbība jaunajā ES struktūrfondu plānošanas periodā

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) turpmāk nodrošinās Eiropas Savienības fondu pēcuzraudzību VIAA pārziņā esošajiem Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem.

VIDEO: Īstenota nozaru izpēte23.12.2015

Eiropas Sociālā fonda projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros tika veikta nozares izpēte 14 projektā definētajām nozarēm.

VIDEO: Top jauns profesionālās izglītības saturs14.12.2015

Ieviešot uz kompetencēm un sasniedzamajiem rezultātiem balstītas izglītības programmas un veicinot profesionālās izglītības elastīgu sasaisti ar aktuālajām darba tirgus prasībām konkrētajā tautsaimniecības nozarē un profesijā, tika īstenots Eiropas sociālā fonda projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”.

VIDEO: Jauni risinājumi profesionālās kvalifikācijas eksāmenu formām11.12.2015

Projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” īstenošanas ietvaros ir meklēti un rasti jauni risinājumi līdz šim pastāvošajām profesionālās kvalifikācijas eksāmenu formām.

VIDEO: Ārpus formālās izglītības ceļā iegūto zināšanu apliecināšana08.12.2015

Eiropas Sociālā fonda projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” īstenošanas ietvaros Latvijā tika ieviests sistēmisks process ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. 

VIDEO: ES struktūrfondu ieguldījums Latvijas zinātnes attīstībā05.12.2015

Iespēja noskatīties Valsts izglītības attīstības aģentūras veidotu video par Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījumu Latvijas zinātnē.

VIAA mērķauditoriju aptaujas rezultāti03.12.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) veikusi aptauju par VIAA komunikāciju Eiropas Savienības struktūrfondu jomā 2007.-2013. gadu periodā. Tajā piedalījās 386 respondenti.

VIDEO: ES struktūrfondu ieguldījums Latvijas augstākās izglītības attīstībā 03.12.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra izveidojusi video par Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījumu Latvijas augstākās izglītības attīstībā laika periodā 2007-2013.

Aicinājums piedalīties ES struktūrfondu perioda noslēguma forumā01.12.2015

Šī gada 14. decembrī Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru rīko ES struktūrfondu 2007.- 2013. gada perioda noslēguma forumu, lai atskatītos uz paveikto vispārējā un profesionālajā izglītībā, vērtētu gūtās mācības un pieredzi, kā arī labāk izprastu un iepazītos ar priekšā stāvošiem uzdevumiem un turpmāko ES fondu finansējumu.

VIDEO: ES struktūrfondu ieguldījums Latvijas vispārējās un profesionālās izglītības attīstībā01.12.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra izstrādājusi video par Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījumu Latvijas vispārējās un profesionālās izglītības sistēmā laika periodā 2007-2013.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: LLU patentē 18 izgudrojumus atjaunojamās enerģijas resursu jomā23.07.2015

Projekta “Cilvēkresursu piesaiste atjaunojamo enerģijas avotu pētījumiem” īstenošanai tika izveidota jauna pētniecības grupa, kas risināja Latvijā aktuālu un līdz šim maz pētītu enerģijas iegūšanu no laukaugu biomasas ar anaerobās fermentācijas, biomasas kondicionēšanas un saules starojuma enerģijas izmantošanas tehnoloģijām. Grupā apvienojās doktoranti, maģistranti un ārvalstu zinātnieki.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Jaunieši Carnikavas un Saulkrastu novados iesaistās atbalsta pasākumos30.06.2015

Projekts “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā Carnikavas un Saulkrastu novados” tika īstenots laika posmā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. Projekta mērķis bija sniegt atbalstu vairāk nekā 300 bērniem, kuri ir pakļauti dažādiem sociālajiem riskiem. 

Aicinām piedalīties konferencē09.06.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra un Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts aicina piedalīties konferencē ”Izglītības kvalitāte un vide starptautiskā salīdzinājumā. Latvija OECD PISA un OECD TALIS programmā”.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola atrod atslēgu sadarbībai ar darba devējiem27.05.2015

ESF projekts, kuru Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola īstenoja sadarbībā ar Jelgavas amatniecības vidusskolu un Apguldes amatniecības vidusskolu, tika īstenots no 2010. gada līdz 2012. gadam. Projekta laikā notika Zaļenieku arodvidusskolā īstenotās izglītības programmas “Enerģētika" un "Būvdarbi" modernizācija un mācību satura uzlabošana.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: atbalsta pasākumi jauniešiem Līvānu novada skolās palīdz karjeras izvēlē21.05.2015

2012. un 2013. gadā 8 Līvānu novada vispārizglītojošajās skolās, kā arī Rudzātu speciālajā internātpamatskolā un Vārkavas vidusskolā, tika īstenots projekts, kura laikā atbalstu saņēma 333 bērni un jaunieši no sociālās atstumtības riska grupām.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: atjaunotie dabaszinātņu kabineti Jelgavas skolās palīdz skolēniem gūt labus rezultātus eksāmenos11.05.2015

Lai nodrošinātu kvalitatīvas dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetu apguves iespējas, 4 Jelgavas izglītības iestādēs no 2009. līdz 2011. gadam tika veikta dabaszinātņu kabinetu renovācija un modernizācija.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: modernizētie dabaszinātņu kabineti Makašānu amatu vidusskolā palīdz iet līdzi laikam un ceļ skolas prestižu24.04.2015

Lai nodrošinātu kvalitatīvu dabaszinātņu - ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas mācību priekšmetu apguves iespējas, Makašānu amatu vidusskolā laikā no 2009. līdz 2011. gadam tika veikta telpu renovācija un modernizācija.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: paplašina atbalsta personāla pieejamību Ogres novada skolās20.04.2015

Ogres novada pašvaldība 2010. - 2011. gadā īstenoja projektu, kura laikā skolēniem bija pieejams atbalsta personāls Ogres novada skolās, kas sniedza profesionālu, savlaicīgu psiholoģisko un sociālo palīdzību. Ar bērniem un jauniešiem strādāja sociālais pedagogs, psihologs, logopēds, koriģējošās vingrošanas pedagogs un skolotāja palīgs.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Smiltenes novada skolās skolēniem palīdz atraisīties un uzlabot mācību rezultātus13.04.2015

12 Smiltenes novada skolās divu gadu laikā tika realizēts projekts, kura laikā jaunieši ar mācīšanās problēmām, speciālām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem varēja saņemt būtisku atbalstu mācībās, celt savu pašapziņu un uzlabot sociālās prasmes, kas ir būtisks ieguldījums bērnu nākotnē.

Struktūrfondu e-kartes jaunums: RSU radīs jaunas tehnoloģijas neiroendokrīno un endokrīno audzēju diagnostikai10.04.2015

Kopš 2013. gada 1. septembra Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) norit sekmīgs darbs pie Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta „Neiroendokrīno un endokrīno audzēju diferenciāldiagnostikas tehnoloģiju izstrāde”.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: bērni un jaunieši Priekules novadā izbauda tādas pašas iespējas kā vienaudži pilsētās07.04.2015

Kurzemes reģiona Priekules novadā 2012. - 2013. gadā Kalētu pamatskola īstenoja projektu, kura rezultātā bērni un jaunieši no nabadzīgajām ģimenēm, ar speciālām vajadzībām un kuru vecāki devušies peļņā uz ārzemēm, labāk iekļāvās sociālajā vidē, saņēma atbalstu mācībās un varēja izbaudīt aktivitātes arī ārpus novada robežām.

Struktūrfondu e-kartes jaunums: pateicoties ESF atbalstam, Latvijas Jūras akadēmijā ievērojami pieaudzis studētgribētāju skaits27.03.2015

Latvijas Jūras akadēmija (LJA) ir pirmā un vienīgā mācību iestāde Latvijā, kurā sagatavo augstākā līmeņa jūrniecības speciālistus. Izglītības iestādes specifikas dēļ, tajā bija salīdzinoši neliels maģistrantu skaits. Projekta vadītāja atzīst, ka ir grūti motivēt jūrniekus palikt krastā un studēt 1,5 gadu.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Rūjienas vidusskolā pēc dabaszinātņu kabinetu modernizācijas interesantākas mācību stundas25.03.2015

Lai nodrošinātu kvalitatīvu dabaszinātņu priekšmetu - ķīmijas, bioloģijas un fizikas, kā arī matemātikas apguvi, Rūjienas vidusskolā ar ERAF atbalstu 2008.–2010. gadā notika telpu renovācija un modernizācija.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: organizē pasākumus Skrundas arodskolas audzēkņiem ar zemām pamatprasmēm10.03.2015

Palīdzot apgūt dažādas dzīves prasmes un sniedzot atbalstu karjeras veidošanā, jauniešiem no dažādām sociālā riska grupām ir vieglāk integrēties sabiedrībā un atrast savu vietu dzīvē. Tieši to bija iespēja izbaudīt Skrundas arodvidusskolas audzēkņiem no 2010. līdz 2011. gadam ESF projekta laikā.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: klase, kurā gribas uzkavēties arī pēc zvana04.03.2015

Jaunpils vidusskolā pirms Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta uzsākšanas dabaszinātnes nācās apgūt, izmantojot aprīkojumu no pagājušā gadsimta vidus. Līdz ar šī projekta īstenošanu panākts tas, ka, noskanot zvanam, bērni labprātīgi paliek klasēs un nemaz nevēlas skriet starpbrīdī.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: iedrošina Jaunaglonas skolēnus izmēģināt un uzlabot savas prasmes03.03.2015

Lai Jaunaglonas arodvidusskolas korekcijas klases audzēkņiem ar apgrūtinātām spējām uztvert mācību vielu un koncentrēties mācību procesam, kā arī skolas audzēkņiem no maznodrošinātām ģimenēm būtu vieglāk mācīties, no 2010. līdz 2012. gadam skolā tika īstenots ESF finansēts projekts “Inovatīvi risinājumi praktisko prasmju apguvē un atbalsta pasākumu īstenošana Jaunaglonas arodvidusskolas izglītojamajiem mācību programmā ar pedagoģisko korekciju”.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: RTU pētnieki palīdz risināt globālas informācijas pārraides problēmas26.02.2015

Maksimāli ātri, droši un labā kvalitātē pārraidīta informācija ir izaicinājums, ar ko saskaras visa mūsdienu pasaule. To palīdz risināt Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki, kuru izveidotos optisko sakaru tīklu risinājumus drīz komersanti varēs pārdot gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Struktūrfondu e-kartes jaunums: Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Saldus Profesionālajā vidusskolā24.02.2015

Projekts „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmām „Būvniecība”, „Kokizstrādājumu izgatavošana” un „Viesnīcu pakalpojumi”” ilga četrus gadus, tā mērķi tika pilnībā sasniegti.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: 50 maģistranti iegūst atbalstu studiju apguvē Rēzeknes augstskolā17.02.2015

Projekta “Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Rēzeknes augstskolā” mērķis ir būtiski palielināt to Rēzeknes augstskolas profesionāļu skaitu, kas ieguvuši augstāko kvalifikāciju (maģistra grādu) un ir spējīgi plānot, radīt un ieviest augstas tehnoloģijas produktus, kā arī produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, veicinot tautsaimniecības attīstību uz inovāciju pamata vienā no Latvijas ekonomiski vājākajiem reģioniem – Latgalē.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: izveido atbalsta sistēmu jauniešiem ar speciālām vajadzībām16.02.2015

Projekta “Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” ietvaros tiks veidota atbalsta sistēma izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem (speciālām vajadzībām), lai šie jaunieši varētu iegūt kvalitatīvu izglītību.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: LU zinātnieki meklē materiālus enerģiju taupošiem gaismas avotiem05.02.2015

Projekta "Jauni luminiscenti materiāli enerģiju taupošiem gaismas avotiem" mērķis ir pētīt nanostrukturētu un makroizmēra neorganisko savienojumu (AlN, Al2O3, YAG, ZnO) īpašības (spektrālās, elektriskās uc.) un, lietojot šīs vielas, izveidot jaunus luminiscējošus materiālus - luminoforus, kuru īpašības atbilst perspektīvu enerģiju taupošu luminiscento gaismas avotu prasībām. 

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: atbalsta pasākumi atstumtības riska mazināšanā jauniešiem sociālās korekcijas izglītības iestādēs27.01.2015

Projekta ietvaros sociālās korekcijas izglītības iestāžu „Naukšēni” un  „Strautiņi” audzēkņiem nodrošināts atbalsta personāls - logopēds, valsts valodas skolotājs, sociālais pedagogs, skolotāja palīgs - kā arī dažādi pasākumi karjeras izglītības, darba un sadzīves prasmju apguves veicināšanai.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Siguldas 2.vidusskolā modernizēti dabaszinātņu kabineti22.01.2015

Lai nodrošinātu kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības programmu - dabaszinātņu (ķīmija, bioloģija, fizika) un matemātikas mācību priekšmetu apguves iespējas, īstenotu un radītu priekšnosacījumus valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs, projekta ietvaros Siguldas 2.vidusskolā tiek veikta telpu renovācija un modernizācija.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Mūzikas skolotāji iegūst tālākizglītību15.01.2015

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas īstenotais projekts paaugstināja mūzikas pedagogu profesionālo pilnveidi. Lai to īstenotu, tika organizēti tālākizglītības kursi, meistarklases un izdoti mācību materiāli. Projektā tika iesaistīti ap 500 mūzikas pedagogu no visas Latvijas.

Struktūrfondu e-kartes jaunums: Daugavpils Universitātē ESF doktorantūras atbalsta projektu ietvaros aizstāvēti jau 72 promocijas darbi12.12.2014

Projekta mērķis bija palielināt augstākās kvalifikācijas doktora grādu ieguvušo speciālistu skaitu Daugavpils Universitātes (DU) studiju jomās. Tā rezultātā DU 2012. gadā bija viens no labākajiem rādītājiem akceptēto promocijas darbu skaita ziņā.

Atklāj Baltijā modernāko Onkoloģijas institūtu11.12.2014

Šodien, 11. decembrī, notika Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Onkoloģijas institūta svinīgā atklāšanas ceremonija. Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu izveidotais institūts šobrīd ir modernākais onkoloģijas pētniecības centrs Baltijā. 

Struktūrfondu e-kartes jaunums: Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikumā atjauno galveno mācību korpusa ēku05.12.2014

Pateicoties mācību tehniskās bāzes modernizācijai un infrastruktūras uzlabošanai, Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikuma audzēkņi turpmāk iegūs ne tikai labas teorētiskās zināšanas, bet jau tehnikumā varēs apgūt darba tirgum atbilstošas praktiskās iemaņas, kas paaugstinās viņu konkurētspēju darba tirgū.

Piešķirts 9, 9 milj. eiro ES fondu finansējums zinātnisko institūtu kapacitātes stiprināšanai26.11.2014

Valdība 2014. gada 25. novembrī apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk IZM) izstrādāto noteikumu projektu "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.3. apakšaktivitāti "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība"". Aktivitātes mērķis ir veidot  zinātniskās  institūcijas  ar augstu zinātnisko kapacitāti, kas nodrošinātu Latvijas zinātnisko institūciju intensīvu iesaisti starptautiskajā zinātniskajā apritē.

Izsludināta ERAF 2.1.1.2. aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" atklātās projektu iesniegumu atlases otrā kārta 12.11.2014

Lai veicinātu zinātnisko institūciju līdzdalību Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas pamatprogrammās un sekmētu starptautisko sadarbību pētniecības un tehnoloģiju jomā, ir izsludināta otrā atklātā projektu iesniegumu atlase 2. darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitātē "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās". 

Norisināsies informatīvi semināri „ES fondi - augam kopā!”10.11.2014

Latvijas Republikas Finanšu ministrija Rīgā un reģionos šomēnes aicina apmeklēt informatīvus seminārus „ES fondi – augam kopā!”, lai iegūtu praktiski noderīgu aktuālāko informāciju par jaunajā finansēšanas periodā pieejamajiem Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas politikas līdzekļiem un to efektīvas izmantošanas iespējam uzņēmējdarbības un arī pašvaldību attīstīšanā.

Notiks informatīvs seminārs par organizācijas finanšu kontroļu pašnovērtējumu04.11.2014

2014. gada 7. un 10. novembrī plkst. 14:00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA), Vaļņu ielā 1, Rīgā, notiks informatīvs seminārs par organizācijas finanšu kontroļu pašnovērtējumu finansējuma saņēmējiem ERAF aktivitātēs „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” (2.1.1.1.) un „Zinātnes infrastruktūras attīstība” (2.1.1.3.1., pirmā kārta).

Atvieglo noteikumus ERAF finansēto zinātnes infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai16.10.2014

14. oktobrī valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas regulē Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētos valsts nozīmes pētniecības centru infrastruktūras modernizēšanas projektus.

Notiks projektu īstenošanas seminārs ERAF aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”02.10.2014

2014. gada 7. oktobrī plkst. 13:00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA), Vaļņu ielā 1, Rīgā, notiks projektu īstenošanas seminārs finansējuma saņēmējiem ERAF aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” (2.1.1.1.) trešajā atlases kārtā.

Notiks projektu īstenošanas seminārs ERAF aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”01.10.2014

2014. gada 2. oktobrī plkst. 13:00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA), Vaļņu ielā 1, Rīgā, notiks projektu īstenošanas seminārs finansējuma saņēmējiem ERAF aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” (2.1.1.1.) trešajā atlases kārtā. Uz semināru aicināti šīs atlases lielākā finansējuma saņēmēja - Latvijas Universitātes - projektu īstenotāji.

Latvija pirmo reizi iekļauta starptautiskajā izglītības sistēmu datu apskatā11.09.2014

Vakar publicētajā ikgadējā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ziņojumā „Izglītības apskats 2014: OECD rādītāji” pirmo reizi iekļauti Latvijas izglītības sistēmu raksturojošie rādītāji. Apskats tradicionāli atspoguļo OECD dalībvalstu rādītājus, sniedzot informāciju par izglītības rezultātiem, ieguldītajiem resursiem, nodarbinātību un citiem rādītājiem.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Arī sēnes noder kosmētikas ražošanā29.08.2014

Latvijas Universitātes zinātnieki, īstenojot ESF projektu, no vietējiem resursiem - sēnēm un augiem -  iegūst bioloģiskus savienojumus,  kā rezultātā tiek radīti jauni ādas kopšanas produkti. 

Turpinās zinātnes un pētniecības attīstība ar ERAF atbalstu28.08.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir sākusi slēgt vienošanās par finansējuma piešķiršanu zinātniskajām institūcijām, kuru sagatavotie projekti ir apstiprināti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” (2.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases trešajā kārtā.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskolas dienesta viesnīcas renovācija 22.08.2014

Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskolai, veiksmīgi piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu, ir izdevies līdzšinējās kopmītņu telpas izveidot par vietu, kur ir patīkami atgriezties. 

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: teju 900 bērniem no 32 skolām palīdz mācīties ar īpašiem atbalsta pasākumiem18.08.2014

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola īstenoja projektu, kurā caur daudzveidīgām aktivitātēm, spēlēm un rotaļām pilnveidotas skolēnu spējas.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Atbalsts RSU doktorantiem zinātnisko darbu izstrādē15.08.2014

Rīgas Stradiņa universitātes 120 doktoranti iesaistīti ESF projektā “Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei”.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Profesionālā izglītība atbilstoši darba tirgus vajadzībām12.08.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotais ESF projekts “Profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” apliecina, ka būtiski ir sakārtot profesionālās izglītības saturu, lai mūsdienu jaunieši nenonāktu bezdarbnieku rindās. 

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: meklē piemērotākos ēku energoefektivitātes risinājumus Latvijai11.08.2014

Latvijas Universitāte īstenoja projektu, kurā izstrādāja ilgtspējīgu un mājokļu tirgu konkurētspējīgu norobežojošo konstrukciju risinājumu, kas ļauj samazināt energopatēriņu.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Optiskās šķiedras sensora pielietošana transportlīdzekļu svara mērīšanai 06.08.2014

Transporta un sakaru institūta zinātnieki izstrādā jauna tipa kustībā esošu transportlīdzekļu statiskas automātiskās „svēršanas stacijas” ar optisko kabeli.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Dažādo Dzirciema Speciālās internātpamatskolas mācību procesu30.07.2014

Dzirciema Speciālās internātpamatskola īstenoja Eiropas Sociālā fonda projektu, kas ļāva uzlabot un dažādot skolēnu mācību procesu. 

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Renovē Gaujienas speciālās internātpamatskolas telpas un papildina sporta zāles aprīkojumu24.07.2014

Eiropas Reģionālās attīstības fonds palīdzējis radīt apstākļus, lai Gaujienas speciālās internātpamatskolas skolēniem būtu daudz vairāk iemeslu iemīļot sportu un veidot to par savas ikdienas sastāvdaļu.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Skolēni uzlabo prasmes un zināšanas ārpus stundu pasākumos23.07.2014

Ārpus stundu pasākumi ir interesanti un tajos daudz ko var iemācīties, tā ir secinājuši Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas skolēni, kas Eiropas Sociālā fonda ietvaros ir piedalījušies dažādās skolas rīkotās aktivitātēs.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Profesionālo izglītības programmu kvalitātes uzlabošana Dobeles vidusskolā 15.07.2014

Video piedāvā ieskatu, kā projekta laikā uzlabo Dobeles Amatniecības vidusskolas profesionālās vidējās izglītības programmu „Autotransports” un „Ēdināšanas pakalpojumi” īstenošanas kvalitāti un nodrošina sekmīgu audzēkņu kompetenču un prasmju apguvi.

Struktūrfondu e-kartes jaunums: Priekuļu vidusskolā pilnveido dabaszinātņu priekšmetu kabinetus14.07.2014

Priekuļu vidusskolā ir realizēts vērienīgs mācību materiāli tehniskās bāzes modernizēšanas projekts. Skolas dabaszinātņu kabineti ir aprīkoti ar jaunu materiāli tehnisko bāzi, laboratorijas iekārtām, kā arī – informācijas tehnoloģijām, kas ļauj dabaszinātņu priekšmetus mācīt atbilstoši mūsdienām.

Latvijas skolēnu zināšanas un prasmes finanšu jomā atbilst OECD valstu vidējam līmenim11.07.2014

9. jūlijā Latvijas Universitātē notika Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (PISA) 2012 pirmo rezultātu - prezentācijas pasākums ”Skolēni un nauda”.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Starpdisciplināra zinātnieku grupa attīsta biomateriālus implantiem10.07.2014

Šis Rīgas Tehniskās universitātes projekts apvienoja zinātkārus jauniešus – jaunos zinātniekus no medicīnas un bioloģijas nozarēm, un tā ietvaros tika izstrādāts jauns biomateriāls implantiem.

Notiks atkārtota diskusija biomedicīnas un biotehnoloģijas jomā10.07.2014

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru šodien, 10. jūlijā, rīko atkārtotu diskusiju par politikas instrumentiem izaugsmes atbalstam biomedicīnas un biotehnoloģijas jomā.

Nākamgad mērķstipendijas varēs saņemt visu profesionālās izglītības iestāžu sekmīgie audzēkņi09.07.2014

Lai nākamajā – 2014./2015. mācību gadā visiem profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda (ESF) stipendijas un operatīvi administrētu šim mērķim papildu piešķirto finansējumu, 8. jūlijā Ministru kabinets (MK) pieņēma grozījumus divos MK noteikumos, kas regulē ESF atbalstu profesionālajai izglītībai.

Iepazīstinās ar starptautisku pētījumu par Latvijas skolēnu zināšanām un prasmēm finanšu jomā07.07.2014

2014. gada 9. jūlijā, plkst. 13.00 Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā, Raiņa bulvārī 19, prezentēs Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (PISA) 2012 pirmos rezultātus - ”Skolēni un nauda”.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Atbalsta pasākumi bērniem no dažādām sociālā riska grupām07.07.2014

Limbažu novada bērniem ar Eiropas sociālā fonda projektu jau vairākus gadus pēc kārtas tiek rīkotas dažādas aktivitātes, lai mazinātu sociālās atstumtības risku.

Struktūrfondu e-kartes jaunums: Latvijā pēta modernos kompozītmateriālus03.07.2014

Piesaistot Eiropas Sociālā fonda finansējumu, Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūta zinātnieki ir veikuši kompleksu pētījumu moderno kompozītmateriālu jomā. 

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Atbalsts sporta zinātnei - lokālās vibrostimulācijas tonizējošais un relaksējošais efekts01.07.2014

Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas projekts palīdzējis attīstīt trīs pētniecības virzienus: sabiedrības veselība, augsto sasniegumu sports, kā arī sporta izglītība un socializācija. Projektā izglītoti 25 doktoranti.

Notiks Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes jaunās ēkas atklāšana 30.06.2014

4. jūlijā durvis vērs Rēzeknes Augstskolas (RA) Inženieru fakultātes jaunā ēka. Inženierzinātņu korpuss tapis un aprīkots, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstīto projektu "Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde".

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Zinātnieki izstrādā augstas jutības radio lokatorus27.06.2014

Elektronikas un datorzinātņu institūta zinātnieki strādā pie augstas jutības radio lokatora izveides, kas varētu reģistrēt ļoti īsus radio impulsus.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Bioloģijas, fizikas un matemātikas zinātnieki kopīgi risina ekoloģijas problēmas26.06.2014

Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnieki, apvienojot spēkus no bioloģijas, fizikas, matemātikas nozarēm, pētīja veidus, kā ar datormodelēšanas palīdzību rūpniecības blakusproduktu var pārstrādāt biodegvielā.

OECD pētījums mazina stereotipus par Latvijas izglītības sistēmu25.06.2014

“Mūsu skolas, izglītības sistēma, izglītība un sabiedrības zināšanas būs tik labas, cik kvalificēts, veiksmīgs un ar savu darbu apmierināts būs skolotājs. OECD pētījums atspēko  vairākus mītus un stereotipus, ar ko mums nākas saskarties ikdienā. Pētījums rāda, ka vairākums Latvijas skolotāju kopumā ir apmierināti ar darbu, skolas vidi, saviem kolēģiem un skolas vadību,” sacīja izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete trešdien, 25.jūnijā, OECD Starptautiskā mācību vides pētījuma (OECD TALIS) ”Latvijas 5.–9. klašu skolotāji starptautiskā salīdzinājumā” pirmo rezultātu prezentācijā.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Latvijas jaunie zinātnieki pēta bioloģiski aktīvas vielas25.06.2014

Latvijas Organiskās sintēzes institūta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā iesaistījās 39 jaunie zinātnieki, kas darbojas ar organisko ķīmiju.

Struktūrfondu e-kartes jaunums: Latvijā radīts dzinējs no apkures katliem ļauj iegūt arī elektroenerģiju20.06.2014

Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki ir guvuši starptautiski nozīmīgus zinātniskus sasniegumus. Pirmo reizi Latvijā no konceptuālas idejas līdz pat prototipa izstrādei ir radīts unikāls Stirlinga dzinējs, ar kuru koģenerācijas ceļā no apkures katliem iespējams iegūt arī elektroenerģiju.

Prezentēs starptautiska pētījuma par skolotāju darba apstākļiem rezultātus18.06.2014

Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā 25. jūnijā notiks Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskā mācību vides pētījuma (TALIS) „Latvijas 5.-9.klašu skolotāji starptautiskā salīdzinājumā” pirmo rezultātu paziņošana Latvijā.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Dobelē uzlaboti dabaszinātņu kabineti18.06.2014

Ar ERAF atbalstu Dobeles novada pašvaldība realizēja projektu, kura ietvaros tika veikta dabaszinātņu kabinetu uzlabošana.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Jauna veida atjaunojamo kurināmo maisījumu izveide17.06.2014

Latvijas Universitātes Fizikas institūta zinātnieki ERAF projekta laikā izstrādāja jauna veida granulētu atjaunojamo kurināmo ar precīzi noteiktiem raksturojošiem parametriem (enerģētisko blīvumu, siltumspēju, elementāro sastāvu, mitrumu un pelnu saturu).

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Uzlabota programmas “Ceļu būvtehniķis” īstenošanas kvalitāte12.06.2014

Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola, īstenojot ESF projektu “Profesionālās izglītības programmas “Ceļu būvtehniķis” īstenošanas kvalitātes uzlabošana un īstenošana Daugavpils Celtnieku profesionālajā vidusskolā”, izstrādājusi audzēkņiem mācību materiālus, tai skaitā par ceļu specifikācijām.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Rīgas Tirdzniecības tehnikuma jauniešiem nodrošināta kvalitatīva prakse11.06.2014

Īstenojot projektu “Rīgas Tirdzniecības tehnikuma profesionālās vidējās izglītības programmu kvalitātes uzlabošana un īstenošana” 480 audzēkņiem tika nodrošināta prakse dažādos uzņēmumos.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Latvijas zinātnieki piedāvā fundamentāli jaunu pieeju bioetanola ražošanā11.06.2014

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, īstenojot ESF projektu “Bezatlikuma tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes", paaugstinājis bioetanola ieguves tehnoloģijas efektivitāti un samazinājis tā negatīvo ietekmi uz vidi.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Bērza koksnes plantāciju efektīva ierīkošana un apsaimniekošana11.06.2014

Video uzzināsiet par Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" projektu, kas nodrošinās ilgtspējīgu un sabalansētu bērza apaļkoksnes piegādi kokrūpniecības nozarei un palielinās Latvijas mežu CO2 piesaistes potenciālu.

Struktūrfondu e-kartes jaunums: Latvijas Hidroekoloģijas institūta zinātnieki pēta ūdens piesārņojumu09.06.2014

Piesārņojums ar toksiskām vielām ir kļuvis par vienu no nozīmīgākajām mūsdienu vides problēmām. Izrādās, arī paši skaistākie un dzidrākie Latvijas ezeri mēdz būt piesārņoti ar toksiskām vielām, kā pierāda Latvijas Hidroekoloģijas institūta zinātnieki.

Struktūrfondu e-kartes jaunums: Izstrādā selekcijas paņēmienus bioloģiskajai lauksaimniecībai09.06.2014

Lai izstrādātu jaunu laukaugu selekcijas procesa tehnoloģiju, kas piemērota šķirņu veidošanai videi draudzīgas un ilgtspējīgas lauksaimniecības vajadzībām, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts realizēja apjomīgu projektu.

Struktūrfondu e-kartes jaunums: Valmieras pilsētas skolās ieviestas augstvērtīgas informācijas tehnoloģijas05.06.2014

Valmieras pilsētas pašvaldība ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalstu ir realizējusi vērienīgu projektu, kura rezultātā astoņās Valmieras skolās ir nodrošināta atbilstoša, izmaksu efektīva, droša un uzticama informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūra.

ERAF aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" 3. atlases kārtai pagarināts lēmumu pieņemšanas termiņš28.05.2014

Lai veiktu padziļinātu projektu iesniegumu vērtēšanu, Izglītības un zinātnes ministrija ir pagarinājusi lēmuma par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu līdz 2014.gada 25.jūnijam.

E-kartes foto jaunums: Skolas pielāgo izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem23.05.2014

Daudzas Latvijas skolas ar struktūrfondu atbalstu ir pielāgojušas mācību telpas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tādējādi viņiem atvieglojot iekļūšanu, pārvietošanos un uzturēšanos skolā.

Struktūrfondu e-kartes foto jaunums: Latvijas internātskolās uzlabotas telpas un infrastruktūra23.05.2014

Struktūrfondu e-kartē pieejamas sešas fotogalerijas, kurās var apskatīt uzlabotās internātskolu telpas un infrastruktūru, ko piemēroja arī izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem. Vairākas skolas iegādājās arī specializēti aprīkotu mikroautobusa.

Atvieglo zinātnes infrastruktūras attīstības projektu īstenošanas nosacījumus20.05.2014

Valdība šodien, 20.maijā, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos, kas nosaka labvēlīgākus nosacījumus avansa saņemšanai zinātniskās infrastruktūras attīstības projektiem, kas tiek īstenoti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Iekārtu, aprīkojuma modernizācija un mācību telpu renovācijas Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolā20.05.2014

Projekta ietvaros tika izveidota ēdienu gatavošanas mācību virtuve,  pārtikas produktu laboratorijas, mācību kafejnīca un restorāns, viesu apkalpošanas kabinets, kā arī renovēta konditorejas izstrādājumu mācību darbnīca, maizes un miltu izstrādājumu mācību darbnīca un citas telpas. 

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Bezglutelēna produktu izstrāde Latvijas Lauksaimniecības universitātē20.05.2014

Projekts deva iespēju konkursa kārtībā mērķstipendiju veidā atbalstīt 88 pilna laika maģistrantus maģistra studiju apguvē. Tika sagatavoti 85 maģistra diplomdarbi, galvenokārt inženierzinātnēs.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: LLU modernizē mācību vidi20.05.2014

Projektā tika veikts ēku, būvju, telpu un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija, uzbūvētas jaunas ēkas, iegādātas iekārtas, aprīkojumi un tehnoloģijas, pielāgotas infrastruktūras objekti personām ar funkcionāliem traucējumiem, paplašinātas elektronisko pakalpojumu vides infrastruktūru studiju procesa modernizācijai.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Vidzemes augstskola motivē studentus izvēlēties datorzinātnes15.05.2014

Lai sekmētu augsti kvalificētu maģistra grādu ieguvušo speciālistu skaita pieaugumu Latvijā informāciju tehnoloģiju jomā, Vidzemes Augstskola (ViA) īstenoja projektu, kas deva iespēju saņemt mērķstipendijas studijām maģistrantūrā un maģistra grāda ieguvei.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Zinātnieki atklāj graudaugu ietekmi uz cilvēku veselību15.05.2014

Projekta realizācijas laikā tika veikta Latvijā audzētu graudaugu sugu selekcijas materiāla potenciāla izvērtēšana pēc to saimnieciskajiem un bioķīmiskajiem rādītājiem jaunu šķirņu ieguvei.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Zemgales vidusskolēniem sniedz iespēju piedalīties kultūras un sporta aktivitātēs13.05.2014

Projekta laikā tika nodrošināts mācību atbalsts bērniem un jauniešiem ar mācīšanās problēmām un funkcionāliem traucējumiem un veicināja viņiem piemērotu izglītības un tālākizglītības piedāvājumu.

Struktūrfondu e-kartes jaunums: Cietvielu fizikas institūta zinātnieki pievēršas nanotehnoloģiju pētījumiem13.05.2014

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) trīs gadu garumā realizēja apjomīgu pētījumu, kura ietvaros zinātnieki pievērsās perspektīvajiem un pasaulē aktuālajiem nanomateriālu pētījumiem. 

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Rankas vidusskolā uzlabo mācību metodisko nodrošinājumu10.05.2014

Projekta ietvaros tika attīstīts Rankas arodvidusskolas profesionālās izglītības programmu saturs un kvalitāte. 

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Autoimūno slimību agrīnās diagnostikas metodes izstrāde08.05.2014

Latvijas Universitāte izstrādā jaunu tehnoloģiju agrīnai autoimūno slimību prognozēšanai un to laicīgai diagnostikai. Projekta īstenošana ļaus noteikt individuālo autoimūno slimību attīstības risku uz 14q hromosomas polimorfu alēļu sadales pamata.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: ISMA maģistra studiju programmas "Datorsistēmas" īstenošanas atbalsta koncepcija08.05.2014

Lai palielinātu augsti kvalificētu maģistra grādu ieguvušo speciālistu skaitu datortehnoloģiju jomā, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola īsteno projektu, kurā paredzēts radīt maģistrantu kvalitāšu novērtēšanas sistēmu.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Pārtikas nozares zinātniski pētnieciskās grupas izveide08.05.2014

Latvijas Lauksaimniecības universitāte īsteno projektu, kura ietvaros ir izveidota starpdisciplināra zinātniska pētnieciskā grupa pārtikas sistēmas integrētai izpētei, lai iegūtu inovatīvus, drošus un kvalitatīvus pārtikas produktus. 

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kvalifikācijas celšana LLU29.04.2014

Projekta ietvaros Latvijas Lauksaimniecības universitāte rīko tālmācības kursus profesionālās izglītības pedagogiem.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Organiskas izcelsmes produktu izvilkumu un to ietekmes izpēte augkopībā29.04.2014

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts īstenojis projektu, kurā pētīti seši organiskas izcelsmes produktu izvilkumi, veikts bioķīmiskais un mikrobioloģiskais raksturojums un novērtēta to ietekme uz laukaugu un dārzeņu ražas veidošanos.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola - izglītojamo atbalsts24.04.2014

Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola īsteno projektu, kura rezultātā nodrošina mācību atbalstu izglītojamajiem ar mācīšanās problēmām.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Galdnieka profesiju apgūst riska grupas jaunieši24.04.2014

Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments īsteno projektu, kura rezultātā ir izstrādāta un realizēta inovatīva pieeja sociālās atstumtības riska mazināšanai nepilngadīgajiem jauniešiem ar sociālās uzvedības novirzēm.

Struktūrfondu e-kartes video jaunumi: Doktoranti saņem ESF atbalstu studijām un pētniecībai24.04.2014

Struktūrfondu e-kartē ievietoti divi jauni video, kuros var uzzināt par ESF atbalstu doktorantiem un viņu īstenotajiem pētījumiem. Studenti un augstskolu personāls stāsta, vai un kāpēc šie projekti ir uzlabojuši studiju kvalitāti.

Struktūrfondu e-kartes video jaunumi: Latvijas zinātnisko institūtu atklājumi03.04.2014

Struktūrfondu e-kartē ir ievietoti divi video. Pirmajā var uzzināt par Elektronikas un datorzinātņu institūta īsteno projektu, kurā jaunie zinātnieki pēta viedos sensorus un sistēmas. Otrajā video zinātnieki stāsta par pētījumu, kurā izstrādā dabīgas barības piedevas mājlopiem. 

Struktūrfondu e-kartes foto jaunumi: skolās jauni mācību kabineti02.04.2014

Struktūrfondu e-kartē var apskatīt trīs fotogalerijas, kurās redzami jaunie mājturības, dabaszinātņu un matemātikas kabineti. Vidusskolas ne tikai izremontējušas telpas, bet arī būtiski papildinājušas mācību inventāru.

Struktūrfondu e-kartes jaunums: Latvijas zinātnieki izstrādā daudzfunkcionālu kokaugu un energokultūru audzēšanas modeļus31.03.2014

Pēdējās desmitgadēs viena no pasaules prioritātēm mežsaimniecības jomā ir daudzfunkciju mežsaimniecības attīstība. 

Struktūrfondu e-kartes foto jaunumi: skolas pielāgotas izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem28.03.2014

Struktūrfondu e-kartē var apskatīt trīs fotogalerijas, kurās redzami telpu uzlabojumi un jauniegūtais aprīkojums skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Struktūrfondu e-kartes jaunums: Pēta smiltsērkšķu bioloģisko aktivitāti27.03.2014

Latvijas Valsts Augļkopības institūts sadarbībā ar SIA “Silvanols”, ir veikuši unikālu pētījumu par smiltsērkšķu bioloģiski aktīvo vielu izmantošanas iespējām. 

 

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: bērni un jaunieši attīsta saskarsmes prasmes21.03.2014

Mazirbes speciālā internātpamatskola īsteno projektu „Atbalsta pasākumi jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā". Tajā nodrošina mācību atbalstu apmēram 300 Dundagas novada bērniem un jauniešiem no sociālā riska grupām vai ar mācīšanās problēmām.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: modernizētā izglītības iestādē apgūs daudzveidīgas profesijas21.03.2014

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola īsteno projektu „Vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības īstenošanai”.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Infrastruktūras uzlabošana Rīgas 3. arodskolā17.03.2014

Rīgas 3. arodskola īsteno projektu: "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana". 

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Hibrīdtehnoloģijas energosistēmu efektivitātes paaugstināšanai17.03.2014

Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskais institūts īsteno projektu "Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, izmešu attīrīšanas un klimata izmaiņu samazināšanas hibrīdtehnoloģijas". 

E-kartes jaunums: Stiprina Latvijas zinātnes starptautisko atpazīstamību17.03.2014

Ar Eiropas Reģionālā Attīstības fonda (ERAF) atbalstu Latvijas zinātniekiem ir radīta iespēja piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs Eiropā, kas ir būtiski palielinājis Latvijas zinātnisko publikāciju skaitu starptautiski atzītos rakstu krājumos.

Struktūrfondu e-kartes foto jaunums: Uzlaboti dabaszinātņu kabineti Kalnciema, Īslīces, Baldones un Pilsrundāles vidusskolā11.03.2014

VIAA struktūrfondu e-kartē ir publicētas četras fotogalerijas no Zemgales reģiona skolām, kurās struktūrfondu projektu ietvaros tika uzlaboti dabaszinātņu (ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas) kabineti. 

Struktūrfondu e-kartes foto jaunums: Pielāgo mācību telpas skolēniem ar īpašām vajadzībām11.03.2014

VIAA struktūrfondu e-kartē ir publicētas trīs fotogalerijas par Zemgales reģionā īstenotiem projektiem. To laikā skolās tika uzlabota infrastruktūra un mācību aprīkojums, lai vide būtu piemērota skolēniem ar speciālām vajadzībām. 

Notiks projektu īstenošanas seminārs ESF aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” (1.1.1.2.) otrajā atlases kārtā10.03.2014

2014. gada 13. martā plkst. 10:00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA), Vaļņu ielā 1, Rīgā, notiks projektu īstenošanas seminārs finansējuma saņēmējiem ESF aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” (1.1.1.2.) otrajā atlases kārtā. 

E-kartes video jaunums: Skolēni apgūst dzīves prasmes10.03.2014

Rīgas 3.speciālā pamatskola īsteno Eiropas sociālā fonda projektu "Atbalsta pasākumu īstenošana Rīgas 3.speciālās pamatskolas bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā".

E-kartes jaunums: RTU Neorganiskās ķīmijas institūts veic nanomateriālu pētījumus06.03.2014

Lai gan nanomateriāli tiek uzskatīti par jaunu un mūsdienīgu pētījuma tēmu, Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts šim pētniecības virzienam pievērsās jau 20. gadsimta septiņdesmito gadu sākumā.

E-kartes jaunums: Barkavas Profesionālajā vidusskolā modernizē infrastruktūru un mācību aprīkojumu06.03.2014

Barkavas Profesionālā vidusskola realizējusi līdz šim vērienīgāko projektu skolas vēsturē. Projekta ietvaros uzlabota infrastruktūra profesionālās izglītības programmu īstenošanai, kā arī modernizēts mācību aprīkojums, lai veicinātu izglītības iegūšanu atbilstoši darba tirgus prasībām.

Solis tuvāk pirmajam Latvijas satelītam Venta 106.03.2014

Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu Ventspils augstskola strādā pie satelītkomunikācijas modeļu radīšanas, kurus nākotnē varētu pielietot arī pirmajā Latvijas satelītā Venta 1.

Notiks projektu īstenošanas seminārs ERAF aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” (2.1.1.1.) otrajā atlases kārtā03.03.2014

2014. gada 7. martā plkst. 10:00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA), Vaļņu ielā 1, Rīgā, notiks projektu īstenošanas seminārs finansējuma saņēmējiem ERAF aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” (2.1.1.1.) otrajā atlases kārtā. 

Kad skolai ir jākļūst par mājām26.02.2014

Upesleju internātpamatskolā mācās īpaši bērni un arī skolai tādai jābūt. Tāpēc šeit tiek domāts gan par mācību darba uzlabošanu, piesaistot skolotāju palīgus, gan par ārpusskolas aktivitātēm, kas bērniem ļauj attīstīt savus talantus un aizmirst skumjākus savas dzīves brīžus.

LU izstrādā universālas datu apstrādes sistēmas 25.02.2014

Mūsdienās tiek ievākti milzīgi informācijas apjomi, kas glabājas dažādās datu bāzēs un reģistros.  Parasti šīs datubāzes ļauj iegūt datus standarta griezumos, līdzko ir vajadzīga kāda  nestandarta informācija  – tas ir problemātiski un tam jāpiesaista programmētāji ar specifikām zināšanām.

RTU rada digitālās pazemes ūdens kartes25.02.2014

Rīgas Tehniskā universitāte ir izveidojusi Latvijas pazemes ūdens hidroloģisko modeli. Ar tā palīdzību var gūt priekšstatu par visas Latvijas pazemes ūdeņiem, to apjomiem, plūsmu stiprumu un virzieniem. Projekta rezultāti palīdzēs plānot pazemes ūdeņu izmantošanu ilgtermiņā.

Mācības modernā skolā: Rīgas Amatniecības vidusskolas realitāte21.02.2014

Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu Rīgas Amatniecības vidusskola ir renovējusi skolas ēku un  telpas, aprīkojusi mācību klases ar jaunākajām tehnoloģijām.

Struktūrfondu e-kartes jaunums: Latvijas jauno zinātnieku grupu sasniegumi19.02.2014

Struktūrfondu e-kartē publicēti raksti par četriem pētniecības projektiem un to rezultātiem, kas īstenoti izmantojot Eiropas Sociālā fonda finansējumu:

Struktūrfondu e-kartes foto jaunums: Zemgalē modernizēti dabaszinātņu kabineti19.02.2014

VIAA struktūrfondu e-kartē ir publicētas trīs fotogalerijas par Zemgales reģionā īstenotiem projektiem, kuru laikā tika renovēti dabaszinātņu kabineti, iegādātas iekārtas, mācību materiāli un modernās tehnoloģijas.

Ar ERAF atbalstu modernizēs PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” infrastruktūru07.02.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās un profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) „Rīgas Valsts tehnikums” direktore Dagnija Vanaga 7. februārī noslēdza vienošanos par finansējumu PIKC projektam ERAF aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā.

Ar ERAF atbalstu modernizēs Cēsu Profesionālās vidusskolas infrastruktūru06.02.2014

Svinīgajā pasākumā piedaloties izglītības un zinātnes ministrei Inai Druvietei, Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās un Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs 6. februārī noslēdza vienošanos par finansējumu Cēsu Profesionālās vidusskolas infrastruktūras modernizācijas projektam ERAF aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: nodarbības pilsonības pilnveidošanai05.02.2014

Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija īsteno projektu "Inovatīvas starpdisciplīnāras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem". Video sižetā uzzināsiet, ko var panākt ar fiziskām aktivitātēm un citiem pasākumiem.

 

Zinātniskajām institūcijām labvēlīgāki nosacījumi ES fondu projektu uzsākšanai04.02.2014

Valdība šodien, 2013. gada 4.februārī,  apstiprināja grozījumus vairākos Ministru kabineta noteikumos, kas regulē Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu finansēto aktivitāšu  īstenošanu izglītības un zinātnes jomā.

Ar ERAF atbalstu modernizēs Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas infrastruktūru31.01.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 31. janvārī noslēdza vienošanos ar Daugavpils Celtnieku profesionālo vidusskolu ERAF aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā.

Ar ERAF atbalstu modernizēs Liepājas Valsts tehnikuma infrastruktūru30.01.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 30. janvārī noslēdza vienošanos ar Liepājas Valsts tehnikumu ERAF aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā.

Ar ERAF atbalstu modernizēs Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūru28.01.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 28. janvārī noslēdza vienošanos ar Austrumlatgales Profesionālo vidusskolu ERAF aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā.

E-kartes video: Talsu 2. vidusskola pielāgota skolēniem ar kustību traucējumiem27.01.2014

Talsu 2. vidusskola ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu ir padarījusi pieejamākas skola telpas skolēniem ar kustību traucējumiem. Projekta rezultātā ir pielāgota skolas ieeja, ierīkots lifts, sanitārie mezgli, nomainīts grīdas segums un pielāgotas citas telpas.
Vairāk skatiet e-kartes video.

Ar ERAF atbalstu modernizēs Ogres tehnikuma infrastruktūru27.01.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra 27. janvārī noslēdza vienošanos ar Ogres tehnikumu ERAF aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā.

Publicēta mājas lapa, kas turpmāk apkopos aktualitātes 12 Latvijas nozarēs24.01.2014

Ir publicēta mājaslapa www.nozaruekspertupadomes.lv, kas turpmāk apkopos aktualitātes 12 Latvijas nozarēs. Tās ir:

Uzņem jauniešus ESF finansētās programmās23.01.2014

Līdz februāra vidum Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajā ESF projektā 19 profesionālās izglītības iestādes organizē ziemas uzņemšanu 13 profesijās, lai gada laikā sagatavotu dažādu nozaru speciālistus. Mācības ir bez maksas, turklāt jauniešiem pieejama arī stipendija.

Izglītības un zinātnes ministrija: ir veikti uzlabojumi ES fondu apguvē20.01.2014

Lai uzlabotu finansējuma apguves kvalitāti un samazinātu neatbilstoši izlietoto izdevumu rašanās risku Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārziņā esošajās ES fondu aktivitātēs, gan IZM, gan Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), kas īsteno sadarbības iestādes funkcijas, ir veikusi uzlabojumus ES fondu apguvē.

Struktūrfondu e-kartes jaunums: Andra Ambaiņa vadītā zinātnieku grupa gūst jaunus sasniegumus kvantu skaitļošanā03.01.2014

Kvantu skaitļošana ir viena no aktuālajām izpētes tēmām visā pasaulē un, kā liecina prognozes, jau tuvākajās desmitgadēs zinātnieku darbs vainagosies ar panākumiem – tiks radīta fundamentāli jauna tehnoloģiskā ierīce – kvantu dators. Vieni no vadošajiem kvantu datoru izmantošanas pētniekiem pasaulē ir arī Latvijas zinātnieki.Ar ERAF atbalstu modernizēs Jelgavas Tehnikuma infrastruktūru28.12.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūra 20. decembrī noslēdza vienošanos ar Jelgavas Tehnikumu ERAF aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā.

Ar ERAF atbalstu modernizēs Valmieras Profesionālās vidusskolas infrastruktūru18.12.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 18. decembrī noslēdza vienošanos ar Valmieras Profesionālo vidusskolu ERAF aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā.

Salīdzini Latvijas un citu valstu skolēnu zināšanas – PISA 201217.12.2013

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) starptautiskā izglītības kvalitātes pētījums (PISA 2012) piedāvā salīdzināt 65 pasaules valstu piecpadsmit gadus vecu skolēnu kompetences matemātikā, dabaszinātnēs, lasīšanā un finanšu jomā. Pētījums ir tapis laikā no 2010. līdz 2013.gadam.

Svarīgi par pāreju uz eiro – informācija struktūrfondu finansējuma saņēmējiem17.12.2013

Visi finansējuma saņēmēji par katru īstenoto projektu līdz 2014. gada 20. janvārim saņems Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) sagatavotu uzziņu par projektu finanšu datu konvertētām summām eiro.

Ar ERAF atbalstu modernizēs Smiltenes tehnikuma infrastruktūru16.12.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūra 17. decembrī plāno noslēgt vienošanos ar Smiltenes tehnikumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā.

Veikti grozījumi vairāku aktivitāšu MK noteikumos10.12.2013

VIAA interneta vietnē ir publicēti aktuālie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos vairākās struktūrfondu aktivitātēs. MK noteikumu grozījumi galvenokārt ir saistīti ar eiro ieviešanu, piemērojot summas un mainot valūtas nosaukumu, un tie stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Struktūrfondu e-kartes jaunums: Latvijas Universitāte realizē vērienīgu ļaundabīgo audzēju diagnostikas un ārstniecības pētījumu10.12.2013

2012.gada decembrī, pēc trīs gadus ilga pētnieciskā darba, noslēdzies viens no Latvijā vērienīgākajiem ļaundabīgo audzēju izpētes projektiem.

Ar ERAF atbalstu turpinās profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācija10.12.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 11. decembrī svinīgā pasākumā slēgs vienošanos ar Daugavpils Profesionālo vidusskolu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā. Pasākums notiks Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā plkst. 11:00.

100 procentīgs Latvijas izgudrojums biodegvielas kompresēšanai, uzkrāšanai un padevei05.12.2013

Fizikālās enerģētikas institūts ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu meklē iespējas, ka efektīvāk un drošāk kompresēt, uzkrāt un nodrošināt gāzveida biodegvielas padevi.

PISA pētījums: Latvijas skolēnu zināšanu līmenis turpina uzlaboties 04.12.2013

Latvijas Universitātē (LU) notika Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) starptautiskā izglītības kvalitātes pētījuma rezultātu prezentācija ”Latvijas skolēnu kompetence matemātikā, dabaszinātnēs un lasīšanā starptautiskā salīdzinājumā”. Autori iepazīstināja ar vairāku gadu garumā veiktā starptautiskā pētījuma pirmajiem rezultātiem.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: ar radošumu pret bērnu sociālo atstumtību03.12.2013

Vaiņodes internātpamatskolas Ģimenes atbalsta centrs „Dialogs" īsteno projektu „Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai". Video sižetā uzzināsiet, ko var panākt ar radošām nometnēm, veselības dienām un interešu pulciņiem.

Izsludināta trešā projektu iesniegumu atlases kārta ERAF 2.1.1.1..aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”26.11.2013

Izglītības un zinātnes ministrija 2013.gada 19. novembrī  ir izsludinājusi trešo projektu iesniegumu atlases kārtu ERAF 2.1.1.1.aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”. Trešās atlases kārtas projektu iesniegšanas beigu termiņš ir 2014.gada 3. februāris.

Iepazīstinās ar OECD starptautiskā izglītības kvalitātes pētījuma rezultātiem26.11.2013

3. decembrī no plkst. 11.00 līdz 12.00 Latvijas Universitātes (LU) Lielajā aulā, Raiņa bulvārī 19, notiks Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) starptautiskā izglītības kvalitātes pētījuma rezultātu prezentācijas pasākums ”Latvijas skolēnu kompetence matemātikā, dabaszinātnēs un lasīšanā starptautiskā salīdzinājumā”.

 

Ar ERAF atbalstu turpināsies zinātnes un pētniecības attīstība 25.11.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir sākusi slēgt vienošanās par finansējuma piešķiršanu zinātniskajām institūcijām, kuru sagatavotie projekti ir apstiprināti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” (2.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā.

Decembrī prezentēs pasaules lielākā izglītības pētījuma „PISA 2012” rezultātus22.11.2013

Šī gada 3. decembrī plkst. 11.00 pēc Parīzes laika visā pasaulē prezentēs jaunāko Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (PISA) pētījumu. Ar jaunākajiem datiem visus interesentus iepazīstinās arī Rīgā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

Aug jauniešu interese par ESF finansētām programmām15.11.2013

Šoruden 2037 jaunieši uzsākuši mācības Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstītajās profesionālās izglītības programmās, lai gada vai pusotra laikā apgūtu arodu. Vislielākā interese ir par ēdināšanas, restorānu, autotransporta, administratīvajām un sekretāra pakalpojumu izglītības programmām.

Izstrādāts Latvijā: holesterīnu samazinošs uztura bagātinātājs 14.11.2013

Latvijas Universitātes pētnieki sadarbībā ar Latvijā vadošajiem kardiologiem ir izstrādājuši jaunu uztura bagātinātāju, kas palīdz samazināt holesterīna līmeni asinīs.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte izstrādā e-rīku gudrākai meža apsaimniekošanai14.11.2013

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāte īsteno projektu, kura rezultātā izstrādātais e-rīks ļaus meža apsaimniekotājiem un mežsaimniecības profesionāļiem gudrāk apsaimniekot savā pārvaldībā esošos mežus.

Notiks projektu īstenošanas seminārs ESF aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” (1.1.1.2) otrajā atlases kārtā12.11.2013

2013. gada 19. novembrī plkst. 10:00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA), Vaļņu ielā 1, Rīgā, notiks projektu īstenošanas seminārs finansējuma saņēmējiem ESF aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” (1.1.1.2) otrajā atlases kārtā.

Struktūrfondu e-kartes foto jaunums: atbalsta pasākumi bērniem un jauniešiem Kurzemē01.11.2013

VIAA struktūrfondu e-kartē ir publicētas divas fotogalerijas par Kurzemes reģionā īstenotiem atbalsta pasākumiem sociālās atstumtības riska mazināšanai.

Struktūrfondu e-kartes foto jaunums: infrastruktūras uzlabošana Saldus profesionālajā vidusskolā un Liepājas Universitātē01.11.2013

VIAA struktūrfondu e-kartē ir publicētas divas fotogalerijas par Kurzemes reģionā īstenotiem projektu rezultātiem.


Struktūrfondu e-kartes video jaunums: izdzīvošanas un vasaras nometnēs attīsta bērnu sociālās prasmes23.10.2013

Divos Latvijas vidusskolu projektos  īstenotas aktivitātes, lai veicinātu jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrāciju izglītībā.

Struktūrfondu e-kartes foto jaunums: Uzlabota mācību un sadzīves vide Rubas un Lažas speciālajās internātpamatskolās22.10.2013

VIAA struktūrfondu e-kartē ir publicētas divas fotogalerijas par Kurzemes reģiona internātpamatskolu realizēto struktūrfondu projektu rezultātiem.


Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Atbalsta pasākumi sociālā atstumtības riska bērniem Limbažu novadā21.10.2013

Video sižetā varēs ielūkoties Limbažu 3.vidusskolas projekta skolēniem organizētajās ekskursijās, vasaras nometnēs, izdzīvošanas spēlēs un pārgājienos, kā arī uzzināt, ko tās skolēniem devušas. Projekta īstenotāji stāsta arī par ieviestajiem atbalsta pasākumiem mācībās, karjeras izglītībā, veselībā un vispusīgas personības attīstībā.


OECD pētījums: pieaugušajiem ES trūkst darbam nepieciešamās pamatprasmes17.10.2013

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pētījumā konstatēts, ka ceturtdaļai pieaugušo Eiropas Savienībā (ES) nav pamatprasmju, kas vajadzīgas, lai gūtu panākumus modernajā uz zināšanām balstītajā ekonomikā.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Lasītprasmes uzlabošana Lielvārdes pamatskolā17.10.2013

Video uzzināsiet par Lielvārdes novada pašvaldība īstenoto projektu "Atbalsta pasākumu īstenošana Lielvārdes novada izglītības iestādēs".

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve27.09.2013

Video uzzināsiet par Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenoto projektu „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”. Projekta koordinatori un dalībnieki stāsta par profesionālās izglītības programmām jauniešiem un ieslodzītajiem.

Notiks projektu īstenošanas seminārs ESF aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” (1.1.1.2) otrajā atlases kārtā25.09.2013

2013. gada 27. septembrī plkst. 10:00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA), Vaļņu ielā 1, Rīgā, notiks projektu īstenošanas seminārs finansējuma saņēmējiem ESF aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” (1.1.1.2) otrajā atlases kārtā.

Struktūrfondu e-kartes foto jaunums: Uzlaboti dabaszinātņu kabineti Aizputes, Vaiņodes un Kalnu vidusskolā20.09.2013

VIAA struktūrfondu e-kartē ir publicētas trīs fotogalerijas no Kurzemes reģiona skolām, kurās struktūrfondu projektu ietvaros tika uzlaboti dabaszinātņu kabineti. (ERAF, 3.1.3.1.)

Ar ESF atbalstu izglītības programmās iesaistītas 850 ieslodzījumā esošas personas12.09.2013

Trīs gadu garumā ieslodzījuma vietās Latvijā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi ESF projektā organizējusi profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas, pamatprasmju apmācības un karjeras izglītības pasākumus. Tajās iesaistītas vairāk nekā 850 ieslodzījumā esošas personas.

Ar ESF atbalstu veidos jaunas zinātniskās grupas un veiks daudzveidīgus pētījumus28.08.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir sākusi slēgt vienošanās par finansējuma piešķiršanu valsts zinātniskajām institūcijām, kuru sagatavotie projekti ir apstiprināti Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” (1.1.1.2.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā.

IZM: Profesionālo skolu audzēkņi arī nākamajā mācību gadā turpinās saņemt ESF stipendijas28.08.2013

Arī jaunajā mācību gadā profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi turpinās saņemt Eiropas Sociālā fonda (ESF) stipendijas 10 līdz 50 latu apmērā mēnesī – to paredz valdībā apstiprinātie Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie normatīvo aktu grozījumi.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Jauna veida atjaunojamo kurināmo maisījumu izveide un siltuma ražošanas procesu uzlabošana16.08.2013

Video sižetā uzzināsiet, ko LU aģentūras "Latvijas Universitātes Fizikas institūts" pētnieki ir atklājuši par efektīvāku atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu un kaitīgu un siltumnīcas efektu izraisošu emisiju samazināšanu.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantiem09.08.2013

Video uzzināsiet par Latvijas Mākslas akadēmijas īstenoto projektu "Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmu īstenošanai ". Inguna Audere, viena no Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantēm, stāsta, kā šis projekts ir palīdzējis viņai iepazīties ar šī brīža pasaules tendencēm stikla mākslā.

606 jaunie profesionāļi pēc veiksmīgu kvalifikācijas eksāmenu nokārtošanas gatavi darba tirgum07.08.2013

2012./2013. mācību gadu ar ļoti labiem rezultātiem ir noslēguši 16 profesionālās izglītības iestāžu viengadīgo grupu izglītojamie. 606 jaunieši ir ieguvuši izvēlēto kvalifikāciju un uzrādījuši ļoti labus rezultātus kvalifikācijas eksāmenā. Jāatzīmē, ka kvalifikācijas eksāmenus vērtē nozaru speciālisti un darba devēji.

Struktūrfondu e-kartes jaunums: Rīgas skolās modernizē dabaszinātņu kabinetus02.08.2013

2013.gada septembrī noslēdzas vērienīgais Rīgas skolu dabaszinātņu kabinetu modernizācijas projekts, kura rezultātā 56 skolās dabaszinātņu priekšmetus varēs apgūt renovētos kabinetos un laboratorijās, izmantojot mūsdienīgus un interaktīvus mācību līdzekļus. Sagaidāms, ka projekts veicinās skolēnu motivāciju padziļināti apgūt ķīmiju, fiziku, bioloģiju un matemātiku.

Paziņojums par 2014.–2020.gada ES fondu plānošanas dokumentu projektu nodošanu publiskai apspriedei31.07.2013

Finanšu ministrija (FM) nodevusi Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020. gada perioda Nacionāla līmeņa plānošanas dokumentu projektus – Partnerības līgumu Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam un Darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”. 

Struktūrfondu e-kartes jaunums: mehānisku elementu virsmas un to iekšējās struktūras nanotehnoloģiskie pētījumi mašīnbūvē26.07.2013

Izmantojot Eiropas Sociālā fonda atbalsta iespējas, Latvijas zinātniekiem paveras ceļš fundamentāli jaunu zinātnisko jautājumu izpētei – pirmo reizi Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki realizējuši starpdisciplināru projektu. Tas veltīts nanotehnoloģiju izpētei mašīnzinātnes un mehānikas nozarēs. Zinātniskais darbs ilga trīs gadus, un daudzos izpētes virzienos Latvijas zinātnieku atziņas ir vienā līmenī ar pasaules zinātniekiem vai pat apsteigušas tos.

Struktūrfondu e-kartes jaunums: inovatīvi stiklu pārklājumi 24.07.2013

Inovatīvas tehnoloģijas, kas stikla virsmai piešķir dažādas neierastas īpašības, ir viens no aktuālajiem izpētes jautājumiem zinātnieku grupām visā pasaulē. Stiklu ar īpašiem pārklājumiem jau šobrīd izmanto gan saules bateriju paneļos, gan viedtālruņu un datoru ekrānos, bet potenciālās „gudrā” stikla izmantošanas iespējas ir daudz plašākas. Šīs tēmas izpētei pievērsušies Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta zinātnieki.

OECD pētījums: krīze mazāk ietekmējusi profesionālo izglītības programmu absolventus16.07.2013

Izdots Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) 2013. gada izglītības apskats. Tajā apkopoti rādītāji par 34 OECD dalībvalstu izglītības sistēmām (to vidū ir, piemēram, Igaunija, Anglija, Francija, Īrija, Zviedrija, Amerika, Brazīlija, Dienvidāfrika, Krievija un citas). Ziņojumā apzinātas tās Eiropas izglītības sistēmu problēmas, kas jārisina, ES sadarbojoties ar OECD dalībvalstīm.

 

Zināmi konkursa "Izglītības attīstība bildēs" rezultāti12.07.2013

No 3. līdz 21. jūnijam norisinājās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātais konkurss „Izglītības attīstība bildēs”. Konkursā varēja piedalīties ikviens interesents, nofotografējot un iesniedzot fotogrāfijas ar kādu no 700 ES struktūrfondu izglītības un zinātnes projektiem, kas atrodami e-kartē šeit: http://sf.viaa.gov.lv/lat/.

Publisko ES fondu plānošanas dokumentu projektu otrās versijas12.07.2013

Finanšu ministrija (FM) šonedēļ publiskoja  2014.-2020. gada Eiropas Savienības (ES) fondu perioda plānošanas dokumentu projektu - Partnerības līguma un Darbības programmas „Nodarbinātība un izaugsme”- otrās versijas, par kurām tiks turpināta diskusija ar nozaru ministrijām un partneriem. Paralēli dokumentu projekti tika iesniegti neformālai izskatīšanai  Eiropas Komisijā (EK). Jāatzīmē, ka Latvija ir pirmā ES dalībvalsts, kas neformāli iesniegusi EK nākamā perioda Darbības programmu, un EK ir uzteikusi iesniegtā Partnerības līguma projekta kvalitāti.

Apspriež finansēšanas principus prioritārajiem zinātnes virzieniem nākamajā periodā 03.07.2013

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ziņo, ka šodien, 2013.gada 3.jūlijā, IZM izveidotās darba grupas „Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam projekta izstrāde” sanāksmē tiks apspriesta prioritāro zinātnes virzienu fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšana 2014. - 2017.gadam.

Vēl 2013./14. gadā jaunieši profesiju varēs iegūt bez maksas25.06.2013

Šoruden 44 profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā gaida 3000 jauniešu Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstītajās profesionālās izglītības programmās, lai gada vai pusotra laikā iemācītu arodu. Mācības ir bez maksas, turklāt uzņemšana pusotra gada programmās paredzēta vairs tikai divas reizes – rudenī un ziemā.

Turpinās fotokonkurss „Izglītības attīstība bildēs”17.06.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūra izsludina un aicina piedalīties fotokonkursā „Izglītības attīstība bildēs”. Labāko darbu autori iegūs skaistu nedēļas nogali vienā no Latvijas atpūtas vietām.

Baltijas valstis tuvojas 2014.-2020. gada ES fondu perioda uzsākšanai30.05.2013

27. un 28. maijā Igaunijā Baltijas valstu Eiropas Savienības (ES) fondu vadošo iestāžu pārstāvji pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar 2014.-2020. gada perioda uzsākšanu. Šobrīd Latvija, Lietuva un Igaunija strādā pie ES fondu 2014.-2020. gada perioda plānošanas dokumentiem – Partnerības līguma un Darbības programmas. Visas trīs Baltijas valstis pašlaik ir sasniegušas līdzīgu progresu dokumentu satura sagatavošanā un atzina, ka sanāksmē gūtā pieredze ļaus veiksmīgāk uzsākt nākamo periodu un nodrošināt, ka īstenotie ES fondu projekti vairo valsts un iedzīvotāju labklājību.

Turpinās Latvijas un EK dialogs par 2014.-2020. gada perioda ES fondu investīcijām20.05.2013

Piektdien, 17. maijā, Finanšu ministrijas speciālisti Eiropas Savienības (ES) fondu jautājumos tikās ar Eiropas Komisijas (EK) Reģionālās attīstības ģenerāldirektorāta direktora vietnieku Normundu Popenu un citiem EK ekspertiem. Tikšanās laikā tika apspriesti maija sākumā sagatavotie 2014.-2020. gada ES fondu perioda plānošanas dokumentu – Partnerības līguma un Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” – projekti un līdz šim ar EK nesaskaņotie investīciju prioritāšu jautājumi.

Jelgavā pārrunās esošā un nākamā ES fondu perioda jautājumus14.05.2013

15. un 16. maijā Jelgavā tiksies Eiropas Savienības (ES) fondu uzraudzības un pagaidu uzraudzības komitejas dalībnieki, lai pārrunātu esošā ES fondu perioda progresu un gatavošanos 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas periodam. Abu minēto komiteju sastāvā ir gan ES fondu iestāžu pārstāvji, gan sociālie un sadarbības partneri, tādējādi nodrošinot visu pušu iesaisti un efektīva partnerības principa nodrošināšanu gan esošā ES fondu perioda uzraudzībā, gan nākamā perioda plānošanā. Katru gadu viena uzraudzības komitejas sanāksme tiek rīkota kādā no Latvijas reģioniem, 2012. gadā tā notika Latgalē.

Publiskai apspriedei nodoti ES fondu plānošanas dokumentu projekti07.05.2013

Finanšu ministrija (FM) publiskai apspriedei nodevusi 2014.-2020. gada perioda Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas dokumentu projektus – Partnerības līgumu Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam un Darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: pētījumi eksporta spējīgu preču ražošanai23.04.2013

Vairākas Latvijas augstskolas un zinātniskie institūti veic pētījumus, kuru viens no mērķiem ir veicināt eksporta spējīgu preču ražošanu. Piedāvājam trīs video stāstus, kas iepazīstina ar zinātnieku iecerēm.

Struktūrfondu e-kartē publicēti raksti par Latvijas zinātnieku sasniegumiem 15.04.2013

VIAA struktūrfondu e-kartē ir publicēti trīs raksti, kas iepazīstina ar Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta, Latvijas Universitātes un Latvijas Organiskās sintēzes institūta pētījumiem un zinātnieku atziņām par projekta īstenošanas gaitu.

Jaunieši gada vai pusotra laikā var kļūt par tautsaimniecībā pieprasītiem speciālistiem15.04.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina jauniešus vecumā no 17 - 25 gadiem ar vidusskolas vai pamatskolas izglītību gada vai pusotra gada laikā bez maksas apgūt profesiju kādā no profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā.

Ar ERAF atbalstu notiks vērienīga profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācija11.04.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 12. aprīlī noslēdza pirmo vienošanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Latvijas Nanotehnoloģiju un materiālu pētniecības centra izveide27.03.2013

 Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts" īsteno projektu "Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana".

Izsludināta otrā projektu iesniegumu atlases kārta 2.1.1.1. aktivitātē 28.02.2013

Izglītības un zinātnes ministrija 2013.gada 27. februārī "Latvijas Vēstnesī" ir izsludinājusi otro projektu iesniegumu atlases kārtu ERAF 2.1.1.1.aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”, kuras projektu iesniegšanas beigu termiņš ir noteikts 2013.gada 27.maijs.

Uzsākta ierobežota projektu iesniegumu atlases 2.kārta 3.1.1.1. aktivitātē26.02.2013

Uzsākta ERAF 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ierobežotas projektu iesniegumu atlases 2.kārta.

OECD: PISA pētījumi atklāj idejas, kā pilnveidot skolu un izglītības sistēmas25.02.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Atbalsts izglītības pētījumiem (1.2.2.3.2), kura ietvaros Latvija piedalās lielākajā starptautiskajā izglītības pētījumā PISA. Vairāk par PISA pētījumiem varat lasīt mājas lapas sadaļā VIAA īstenotie projekti» Atbalsts izglītības pētījumiem» PISA.

Struktūrfondu e-kartes foto jaunumi: skolu pielāgošana skolēniem ar kustību traucējumiem05.02.2013

VIAA struktūrfondu e-kartē ir publicētas četras fotogalerijas no Vidzemes reģiona skolām, kurās struktūrfondu projektu ietvaros skolu telpas tika pielāgotas skolēniem ar kustību traucējumiem. (ERAF, 3.1.3.3.2.)

Struktūrfondu e-kartes foto jaunumi: dabaszinātņu un matemātikas kabinetu modernizācija31.01.2013

VIAA struktūrfondu e-kartē ir publicētas sešas fotogalerijas no Vidzemes reģiona skolām, kurās modernizēti matemātikas un dabaszinātņu kabineti. (ERAF projekts 3.1.3.1.).

Struktūrfondu e-kartes foto jaunums: vides uzlabošana speciālajās izglītības iestādēs29.01.2013

VIAA struktūrfondu e-kartē ir publicētas četras fotogalerijas no Vidzemes reģionā esošu speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanas projektiem. (ERAF projekts 3.1.3.3.1.).

LU Bibliotēkas ēka atdzimusi jaunā veidolā28.01.2013

Pirmdien, 28.janvārī, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, notika vēsturiskās Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas renovēto telpu,  Kerkoviusa nama,  svinīgā atklāšana.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: cilvēka identitātes pārbaudīšana pēc plaukstas parametriem23.01.2013

VIAA struktūrfondu e-kartē ir publicēts video par Elektronikas un datorzinātņu institūta īstenoto projektu.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: skolēnu integrācijas nometne Jelgavā23.01.2013

VIAA struktūrfondu e-kartē ir publicēts video par Buta īstenoto bērnu un jauniešu integrācijas projektu.

Šodien RTU topošās EEF fakultātes pamatos iemūrēta kapsula23.01.2013

Šodien svinīgā pasākumā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) jaunās Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes (EEF) ēkas pamatos tika iemūrēta kapsula – ziņojums nākamajām paaudzēm.

IZM: Ieguldot 90 miljonus latu, Latvijā izveidos 11 pilnībā modernizētus profesionālās izglītības centrus22.01.2013

Profesionālās izglītības infrastruktūras modernizēšanai un konkurētspējīgas profesionālās izglītības sistēmas veidošanai Izglītības un zinātnes ministrija nodrošinājusi finansējums 90,7 miljonu latu apmērā,  no kuriem  Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums ir 84 534 755 lati, bet valsts budžeta līdzfinansējums - 6 173 485 lati.

Iespēja saņemt papildu ERAF finansējumu atbalstam zinātnei un pētniecībai07.01.2013

2013. gada 3.janvārī valdība apstiprināja Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu par 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otro projektu iesniegumu atlases kārtu. Apstiprinātie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiks organizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēto projektu iesniegumu konkurss un apstiprināto projektu īstenošana.

Izglītības iestādēs notiek studentu ziemas uzņemšana20.12.2012

Ziemas uzņemšana 2012./2013. akadēmiskajam gadam šobrīd notiek 20 augstskolās un koledžās, kā arī 26 profesionālajās izglītības iestādēs, kur jaunieši var mācīties Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētās programmās. Visa aktuālā informācija par termiņiem un programmām pieejama Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) ceļvedī NIID.LV.

Izsludināta otrā projektu iesniegumu atlases kārta ESF 1.1.1.2.aktivitātē07.12.2012

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir izsludinājusi otro projektu iesniegumu atlases kārtu Eiropas Sociālo fondu (ESF) 1.1.1.2.aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”, nosakot  projektu iesniegšanas beigu termiņu 2013.gada 28.janvāri.

ESF projektā šoruden uzņemti 1200 jauniešu15.11.2012

Šoruden vairāk nekā 1200 jauniešu uzsākuši mācības Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstītajās profesionālās izglītības programmās 25 profesionālās izglītības iestādēs, lai gada vai pusotra laikā apgūtu arodu. Mācības ir bez maksas, turklāt audzēkņi var saņemt līdz 70 latu ikmēneša stipendiju.

Notiks seminārs par iekārtu iepirkumu veikšanu ERAF finansētajos projektos01.11.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 14. novembrī rīko informatīvo semināru par iekārtu iepirkumu veikšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētajos aktivitāšu „Zinātnes infrastruktūras attīstība” (2.1.1.3.1.) un „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) pirmās atlases kārtas projektos.

Novembra beigās izsludinās otro projektu iesniegumu atlases kārtu 1.1.1.2.aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”30.10.2012

2012. gada 25.oktobrī stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 704  "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" otro projektu iesniegumu atlases kārtu", kas paredz ar Eiropas Sociāla fonda (ESF)  līdzfinansējumu atbalstīt zinātnisko institūtu projektus darba vietu nodrošināšanai   jaunajiem un reemigrējošiem  zinātniekiem, kā arī  finansēt  jauno zinātnieku grupu pētniecības darbu izmaksas.

Publicēti jauni video stāsti par skolu organizētām nometnēm bērniem un jauniešiem18.10.2012

E-kartē ir publicēti četri video materiāli, kas atspoguļo Eiropas Sociālā fonda projektu aktivitātes. Tajos skolotājas, projektu vadītāji, jaunieši un citi iesaistītie cilvēki stāsta par piedzīvoto nometnēs un pārgājienos.  Projektu īstenotāji pasākumus organizē, lai mazinātu bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riskus.

Aktivitātēm 1112, 2111 un 2112 ir pievienots jauns palīgmateriāls17.10.2012

Metodiskajā materiāla ir aprakstīti norādījumi par darba laika uzskaites principiem, lai nodrošinātu vienotu izpratni un pieeju par darba laika uzskaiti projektu īstenošanā 1.1.1.2, 2.1.1.1, 2.1.1.2 aktivitātēs, kā arī mazinātu dubultfinansējuma risku projektu ietvaros, slēdzot darba līgumu (pamatdarbā), tai skaitā papildu vienošanos projektu ietvaros.

Jauno zinātnieku pētījumiem piešķirs vairāk nekā 9,8 miljonus latu Eiropas Sociālā fonda finansējumu10.10.2012

2012. gada 9.oktobrī, Ministru kabinets izskatīja un atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādāto noteikumu projektu par otro projektu atlases kārtu Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstītā aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”, kuras ietvaros plānots finansēt jaunizveidotu zinātnisko grupu īstenotus pētījumus, attiecīgi sedzot pētniecības izmaksas un nodrošinot jaunu darba vietu izveidi valsts zinātniskajās institūcijās.

EK uzteic Latvijas sniegumu Eiropas Sociālā fonda apguvē05.10.2012

Eiropas Sociālā fonda (ESF) programmas nodaļas vadītājs Jirži Švarcs (Jiři Švarc) un ESF programmas vadītājs Zigo Rutkovskis, tiekoties ar Finanšu ministrijas (FM) pārstāvjiem ikgadējā sanāksmē par ESF aktivitāšu ieviešanu 2007.-2013. gada plānošanas periodā, atzinīgi novērtējuši Latvijas ik gadu stabilo sniegumu ESF apguvē.

Notiks seminārs zinātniskajām institūcijām par grozījumiem Publisko iepirkumu likumā02.10.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 10. oktobrī rīko informatīvo semināru augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajiem institūtiem, kas īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu projektus, par grozījumiem Publisko iepirkumu likumā.

Struktūrfondu e-karte papildināta ar 13 foto galerijām27.09.2012

Struktūrfondu e-kartē var apskatīt 13 foto galerijas par Kurzemē īstenotiem ERAF projektiem.

Struktūrfondu e-kartē publicēti jauni pieredzes stāsti13.09.2012

Struktūrfondu e-karte ir papildināta ar sešiem jauniem pieredzes stāstiem, kas atspoguļo projekta īstenotāju atziņas, to paredzētos un negaidītos rezultātus, nākotnes perspektīvas un  projektu ietekmi uz sabiedrību.

Aktivitātes 2.1.1.3.1. 2.kārta ir papildināta ar diviem jauniem dokumentiem12.09.2012

Aktivitātei ir pievienoti dokumenti, kas attiecas uz projektu īstenošanas posmu, tie ir:

  • Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts;
  • Progresa pārskats.

VIAA sagatavojusi informatīvo materiālu par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām12.09.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izveidojusi finansējuma saņēmēju pieļauto kļūdu tipoloģiju ES fondu finansējuma saņēmēju īstenotajos projektos.

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu vēl 2000 jauniešiem dota iespēja 1-1,5 gada laikā iegūt profesionālo kvalifikāciju05.09.2012

2012.gada 4.septembrī valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos, kas paredz novirzīt  Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstītās programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritātes „Izglītība un prasmes” aktivitātēs  esošo brīvo pieejamo publisko finansējumu 2 985 935 latu apmērā (tie ir līdzekļi, kas nav izmantoti jau apstiprināto projektu īstenošanai).

8.-9. septembrī norisināsies Eiropas Savienības fondu projektu atvērtās dienas Latvijā

Atnāc, novērtē paveikto un uzzini, kādi projekti tavā novadā īstenoti ar Eiropas Savienības (ES) kohēzijas politikas finansējuma palīdzību!

Struktūrfondu e-kartē publicēti pirmie video materiāli par īstenotajiem projektiem 17.08.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) ES Struktūrfondu interaktīvajā e-kartē ir publicēti pirmie video materiāli, kā arī foto galerijas par ESF un ERAF finansētajiem projektiem Latvijā.

Izstrādāti četrpadsmit nozaru apraksti un nozaru kvalifikāciju struktūras 04.07.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu un mājas lapas sadaļā ES struktūrfondi» Nozaru kvalifikācijas sistēma (1.2.1.1.1)» Rezultāti: Nozaru apraksti ir publicēti visi projekta rezultāti - izstrādāti četrpadsmit nozaru un nozaru kvalifikācijas apraksti.

Jaunieši gada laikā var kļūt par tautsaimniecībā pieprasītiem speciālistiem03.07.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina jauniešus ar vidusskolas vai pamatskolas izglītību gada vai pusotra laikā bez maksas iegūt profesiju kādā no 36 profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā. Līdz šim gandrīz 700 jauniešu Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā ieguvuši kādu noderīgu amatu.

VIAA izveido jaunu mājaslapu un interaktīvu e-karti par ES struktūrfondu projektiem izglītībā un zinātnē19.06.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izstrādājusi unikālu un pagaidām Latvijā vienīgo e-karti, kurā vienkopus ir aplūkojami visi projekti izglītībā un zinātnē struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā.

Profesionālās izglītības modernizācijas aktivitātei papildu 13 miljonu latu13.06.2012

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) uzņemas virssaistības, lai nodrošinātu līdzsvarotu profesionālās izglītības iestāžu tīkla attīstību visos Latvijas reģionos.

Izstrādāti desmit nozaru apraksti un nozaru kvalifikāciju struktūras16.05.2012

2010. gada 1. decembrī uzsāka īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” un jau ir publicēti pirmie šī projekta rezultāti - nozaru apraksti un kvalifikācijas struktūras.

VIAA lauzīs vienošanās ar 18 profesionālās izglītības iestādēm par ERAF projektu īstenošanu15.05.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), sākot no š.g. 21. maija, sāks lauzt vienošanās ar 18 profesionālās izglītības iestādēm par ERAF projektu īstenošanu.

Godam atzīmēti ES Dārza svētki 14.05.2012

Turpinot tradīcijas Latvijā, 2012. gada 12. maijā Rīgā, Vērmanes dārzā notika Eiropas nedēļas centrālais pasākums – „ES Dārza svētki”, kas jau ceturto gadu pēc kārtas pulcēs visu paaudžu rīdziniekus un pilsētas viesus.

Ar valdības pieņemtu lēmumu tiks īstenots līdz šim lielākais ieguldījums Latvijas profesionālajā izglītībā11.05.2012

Ministru kabinets 2012. gada 8. maijā atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas plānu ieguldīt papildus 62 miljonus latu Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma profesionālās izglītības un zinātnes attīstības aktivitātēs.

Notiks projektu īstenošanas seminārs ERAF apakšaktivitātē „Zinātnes infrastruktūras attīstība” (2.1.1.3.1.) otrajā atlases kārtā18.04.2012

2012. gada 26. aprīlī plkst. 10:00 Valsts administrācijas skolā, Raiņa bulvārī 4, Rīgā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko projektu īstenošanas semināru ERAF apakšaktivitātē „Zinātnes infrastruktūras attīstība” (2.1.1.3.1.). Uz to ir aicināti finansējuma saņēmēji projektu atlases otrajā kārtā.

Izpildīts būtisks ES fondu maksājumu atjaunošanas nosacījums11.04.2012

Lai ieviestu Eiropas Komisijas (EK) prasības stiprināt vadošās iestādes pilnvaras, tādējādi mazinot risku, ka EK arī nākotnē varētu apturēt Eiropas Savienības (ES) fondu maksājumus Latvijai, otrdien, 10. aprīlī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja grozījumus divos MK noteikumos.

apraksts

A.Vilks ar ES Reģionālās politikas komisāru pārrunā ES fondu finansējumu Latvijai pēc 2013. gada30.03.2012

Piektdien, 30. martā finanšu ministrs Andris Vilks tikās ar Eiropas Savienības (ES) Reģionālās politikas komisāru Johannesu Hānu (Johannes Hahn), lai runātu par ES fondu ieviešanu Latvijā pēc 2013.gada.

Iespēja pieteikties RegioStars 2013. gada godalgai 21.03.2012

RegioStars godalgas ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kuras mērķis ir noteikt labāko praksi reģionālajai attīstībai un izcelt oriģinālus un inovatīvus projektus, kas varētu būt pievilcīgi un iedvesmojoši citiem reģioniem. Pieteikumus 2013.gada RegioStars godalgai var iesniegt līdz 2012. gada 20. aprīlim.

Ar ERAF atbalstu turpināsies zinātnes infrastruktūras modernizācija20.03.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) tuvākajā laikā plāno noslēgt līgumus par finansējuma piešķiršanu 11 apjomīgu projektu īstenošanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apakšaktivitātē „Zinātnes infrastruktūras attīstība” (2.1.1.3.1.).

MK lemj par tālāko gaitu ERAF profesionālās izglītības iestāžu modernizēšanā13.03.2012

Šodien, 2012.gada 13.martā, valdība izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) aktivitātes 3.1.1.1. „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ieviešanu. Šajā aktivitātē apstiprināto projektu ieviešana tika iesaldēta 2011.gada decembrī.

ES fondu līdzekļi ir ievērojami uzlabojuši Latvijas ekonomisko situāciju08.03.2012

Eiropas Savienības (ES) fondu finansējums ir viens no būtiskākajiem investīciju avotiem Latvijas ekonomikā, kas mazināja un amortizēja ekonomikas lejupslīdi krīzes laikā, kā arī pēc tās turpināja pozitīvi ietekmēt tautsaimniecības stabilizāciju un izaugsmi, liecina Finanšu ministrijas (FM) pasūtījumā veiktais SIA „Stockholm School of Economics in Riga” izvērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību.

Publicētas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem ERAF apakšaktivitātē „Zinātnes infrastruktūras attīstība” (2.1.1.3.1.)22.02.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir publicējusi atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem ERAF apakšaktivitātē „Zinātnes infrastruktūras attīstība” (2.1.1.3.1.) projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā. VIAA skaidro dažādus projektu īstenošanas jautājumus iepirkumu, finanšu un grāmatvedības politikas, būvniecības un projektu publicitātes jomā.

 

ES fondu vadības un kontroles sistēmas pilnveidošana nodrošinās lielāku kontroli pār līdzekļu izlietojumu02.02.2012

Eiropas Komisija Nodarbinātības un sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts informējis Latvijas Eiropas Savienības (ES) fondu vadošo iestādi par Eiropas Sociālā fonda (ESF) maksājumu apturēšanu uz laiku.

Pieejamas prezentācijas un foto no konferences „Nozaru un darba devēju loma profesionālās izglītības attīstībā”24.01.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapā publicētas prezentācijas un fotogalerija no 19.01.2012 konferences „Nozaru un darba devēju loma profesionālās izglītības attīstībā”.

FM ziņo par ES fondu apguvi un to ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību24.01.2012

Otrdien, 24. janvārī Ministru kabinetā tika apstiprināts Finanšu ministrijas (FM) sagatavots atbildes projekts par Eiropas Savienības (ES) fondu projektiem.

Ministri: nozaru ekspertu padomēm ir potenciāls20.01.2012

Labklājības un ekonomikas ministri redz potenciālu nozaru ekspertu padomju (NEP) ilgtermiņa partnerībā ar izglītību, uzskatot, ka šādam modelim jāstrādā ne tikai formālajā izglītībā, bet arī pieaugušo tālākizglītībā kā vienotam izglītības un apmācību kvalitātes un kvalifikāciju atzīšanas mērinstrumentam, secināts Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīkotajā konferencē „Nozaru un darba devēju loma profesionālās izglītības attīstībā”.

Diskutēs par nozaru un darba devēju lomu profesionālajā izglītībā16.01.2012

19.janvārī plkst. 9:00-17:00 Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko konferenci „Nozaru un darba devēju loma profesionālās izglītības attīstībā”.

FM noraida, ka šī brīža ES fondu apguve atšķirtos no plānotajiem mērķiem13.01.2012

Finanšu ministrija noraida, ka šī brīža Eiropas Savienības (ES) fondu apguves progress atšķirtos no plānotajiem mērķiem.

Notiks konference: „Nozaru un darba devēju loma profesionālās izglītības attīstībā”10.01.2012

2012.gada 19.janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina uz konferenci „Nozaru un darba devēju loma profesionālās izglītības attīstībā”.

VIAA rīko projektu īstenošanas semināru ERAF apakšaktivitātē „Zinātnes infrastruktūras attīstība” (2.1.1.3.1.) 1.atlases kārtā04.01.2012

2012.gada 12.janvārī Valsts izglītības attīstības aģnetūra (VIAA) rīko projektu īstenošanas semināru ERAF apakšaktivitātē „Zinātnes infrastruktūras attīstība” (2.1.1.3.1.). Uz to ir aicināti finansējuma saņēmēji un sadarbības partneri projektu atlases pirmajā kārtā.

Roberts Ķīlis: ERAF infrastruktūras investīcijas profesionālajā izglītībā jānovirza ilgtermiņa projektos27.12.2011

Lai nodrošinātu maksimālu atdevi un efektivitāti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļu ieguldījumiem profesionālās izglītības reformas īstenošanā un izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanā, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar atbildīgo iestādi ir izvērtējusi ERAF aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” apstiprināto projektu ieviešanas gaitu, pastāvošās problēmas un iespējamos turpmākos risinājumus un ir lēmusi iesaldēt projektu darbību, uz laiku neļaujot uzņemties jaunas saistības projektos paredzēto aktivitāšu īstenošanai.

Ar ERAF atbalstu īstenos vērienīgus zinātnes infrastruktūras modernizācijas projektus22.12.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir sākusi slēgt vienošanās par finansējuma piešķiršanu deviņu apjomīgu projektu īstenošanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apakšaktivitātē „Zinātnes infrastruktūras attīstība” (2.1.1.3.1.) projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā ar kopējo finansējumu vairāk nekā 56 miljoni latu.

Ierobežos uzņēmuma līgumu slēgšanu ar ES fondu finansējuma saņēmēju darbiniekiem 21.12.2011

Otrdien, 20. decembrī Ministru kabinetā (MK) tika skatīts Finanšu ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par uzņēmuma līgumu ar Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma saņēmēju esošajiem vai bijušajiem darbiniekiem un civildienesta ierēdņiem slēgšanas ierobežošanu.

Sadārdzinājums bijis būtiskākais ES fondu apguves kavējumu apstāklis 2011.gadā21.12.2011

Otrdien, 20. decembrī Finanšu ministrija (FM) Ministru kabinetam ziņoja par Eiropas Savienības (ES) fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu apguvi līdz šā gada novembra  beigām.

11 augstskolu doktoranti turpinās saņemt ESF stipendijas 20.12.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) tuvākajā laikā plāno noslēgt vienošanās par finansējuma piešķiršanu ar 11 augstākās izglītības institūcijām, kuru sagatavotie projekti guvuši apstiprinājumu Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātē „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” (1.1.2.1.2.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā. 

Ar ESF atbalstu sāks īstenot 18 projektus jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai 15.12.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) tuvākajā laikā plāno pabeigt slēgt vienošanās par 18 apstiprināto projektu īstenošanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” (1.2.2.4.2.) otrajā atlases kārtā. Tajos no 2012. gada atbalstu saņems 9484 bērni un jaunieši visā Latvijā.

Latvija šajā ES fondu periodā spēs sasniegt izvirzītos mērķus un rādītājus08.12.2011

Latvija 2007.-2013.gada Eiropas Savienības (ES) fondu periodā kopumā spēs sasniegt izvirzītos mērķus un rādītājus, secināts trešdien, 30.novembrī Finanšu ministrijas rīkotajā starptautiskajā konferencē, kurā dalībnieki tika iepazīstināti un diskutēja par Latvijā un citās ES dalībvalstīs veikto ES fondu vidusposma izvērtējumu rezultātiem.

Notiks projektu īstenošanas seminārs ESF apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” (1.2.2.4.2.)06.12.2011

Šī gada 13.decembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē projektu īstenošanas semināru ESF apakšaktivitātē 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”. Uz to aicināti finansējuma saņēmēji projektu īstenošanas otrajā kārtā.

Apstiprina nosacījumus ES fondu projektu īstenošanas termiņu pagarināšanai 16.11.2011

Lai atsevišķos gadījumos varētu pagarināt Eiropas Savienības (ES) fondu projektu īstenošanas termiņus un tādējādi attiecināt projekta ietvaros veiktās izmaksas, otrdien, 15. novembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināts Finanšu ministrijas sagatavots noteikumu projekts par kārtību, kādā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

Notiks informatīvs seminārs par ERAF aktivitāšu „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” un „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās” projektos veiktajiem iepirkumiem26.10.2011

Šī gada 2.novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīko informatīvu semināru par ERAF aktivitāšu „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” (2.1.1.1.) un „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās”(2.1.1.2.) projektos veiktajiem iepirkumiem un aktivitāšu specifiskajiem jautājumiem.

Notiks seminārs par pētniecības organizāciju finanšu uzskaites sistēmas pilnveidošanu07.10.2011

2011.gada 11.oktobrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina pētniecības organizāciju pārstāvjus uz semināru par pētniecības organizāciju finanšu uzskaites sistēmas pilnveidošanu.

Stājas spēkā jauni MK noteikumi par ES fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasībām06.10.2011

Ar šī gada 7.oktobri stājas spēkā jauni Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.749 „Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem.”

Piešķirti papildu līdzekļi sociālās atstumtības riska mazināšanas projektu īstenošanai27.09.2011

Šodien valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos grozījumus Ministru kabineta noteikumos par 1.2.2.4.2.apakšaktivitātes īstenošanu „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”.

Struktūrfondu projektos aktualizēta maksājumu pieprasījumu veidlapa20.09.2011

2011.gada 16.septembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.701 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”.

Apstiprina deviņu nacionālas nozīmes pētniecības centru ERAF investīciju projektus 19.09.2011

2011.gada 16.septembrī, Izglītības un zinātnes ministrijas  (IZM) Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” pirmās  projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas komisija apstiprinājusi visus iesniegtos valsts nozīmes pētniecības centru izstrādātos projektus par zinātniskās aparatūras iegādi un  infrastruktūras modernizāciju.

Notiek seminārs par VIAA īstenoto projektu „Atbalsts izglītības pētījumiem”16.09.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) īstenotā projekta „Atbalsts izglītības pētījumiem” ietvaros Latvijas Universitāte rīko ievadsemināru par projekta „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbam starpdisciplinārā mācību vidē, lai tuvinātu mācības reālajai dzīvei un paaugstinātu skolēnu uzņēmību" uzsākšanas gaitu.

Arī šajā mācību gadā profesionālo skolu audzēkņi saņems Eiropas Sociālā fonda stipendijas14.09.2011

Arī šajā 2011./2012.mācību gadā 80 valsts, pašvaldību un privāto profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros varēs saņemt ESF mērķstipendijas. Šim mērķim šajā mācību gadā plānots izlietot 5,5 miljonus latu.

Atbildīgās iestādes varēs noteikt atvieglotus ES fondu avansu piešķiršanas nosacījumus13.09.2011

Nolūkā sekmēt Eiropas Savienības (ES) fondu pieejamību un veicināt to apguvi, otrdien, 13. septembrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināja Finanšu ministrijas (FM) sagatavotu noteikumu projektu, ar kuru atbildīgajām iestādēm (nozaru ministrijām) paredz tiesības atvieglot prasības avansu piešķiršanai ES fondu projektos.

10 augstskolu maģistranti turpinās saņemt ESF stipendijas13.09.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir sākusi slēgt vienošanās par finansējuma piešķiršanu ar 10 augstākās izglītības institūcijām, kuru sagatavotie projekti guvuši apstiprinājumu Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātē „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai” (1.1.2.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā.

Publiskots apstiprināto projektu saraksts sociālās atstumtības riska mazināšanā aktivitātē (1.2.2.4.2)05.09.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapas sadaļā ES struktūrfondi » Vispārējā izglītība » 12242 » Aktivitātes virzība un noslēgtie līgumi  publiskots 2. kārtā apstiprināto projektu saraksts ESF aktivitātē 1.2.2.4.2. "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā".

Akcija "Vērīgā acs"01.09.2011

Lai uzlabotu ES fondu apguvi, Finanšu ministrija kā ES fondu vadošā iestāde (VI) uzsāk akciju "Vērīgā acs", kurā aicina piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju, iesūtot foto un/vai video formātā ES fondu projektā pamanītu neizdarību. Piemēram, tā varētu būt dīkstāve būvniecības projektā, kur no pieciem strādniekiem strādā divi, nesaimnieciska būvmateriālu vai citu resursu izlietošana, neprofesionāli vadītas apmācības.

Valdība apstiprina papildu nosacījumus ESF mērķstipendijas piešķiršanai doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem31.08.2011

2011.gada 30.augustā, valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)  izstrādātos grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka kārtību, kādā tiek piešķirtas Eiropas Sociālā fonda (ESF) stipendijas doktorantūras studentiem.

EK Latvijas budžetā ieskaitījusi deklarētos 194 miljonus latu31.08.2011

Eiropas Komisija (EK) Latvijas budžetā ieskaitījusi Latvijas deklarētos 194 miljonus latu jeb 276 miljonus eiro Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma. No minētajiem 194 miljoniem latu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir atmaksāts ~131 miljona latu apmērā, bet Kohēzijas fonda finansējums - 62,9 miljonu latu apmērā. 

Paātrinās pārkāpumu identificēšanu struktūrfondu iepirkumu jomā31.08.2011

Lai pēc iespējas ātrāk spētu identificēt pārkāpumus iepirkumu jomā un izvairītos no neattiecināmo izmaksu rašanās, paplašinās to institūciju loku, kam ir tiesības veikt iepirkumu pirmspārbaudes Eiropas Savienības (ES) fondu projektos.

8,5 tūkstoši bērnu un jauniešu saņems ESF atbalstu sociālās atstumtības riska mazināšanai30.08.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” (1.2.2.4.2.) otrajā atlases kārtā ir apstiprinājusi 14 projektus. Plānots, ka to īstenošanas gaitā atbalstu saņems 8511 bērnu un jauniešu visā Latvijā.

Spēku zaudējuši MK noteikumi ERAF apakšaktivitātē par jaunu koledžas studiju programmu attīstību aviācijas nozarē24.08.2011

2011.gada 16.augustā saskaņā ar Ministru Kabineta (MK) noteikumiem Nr.643 (prot. Nr.48 14.§) spēku zaudējuši 2010. gada 1. novembra MK noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.2.1.2. apakšaktivitāti „Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē”” (Latvijas Vēstnesis, 2010, Nr.177).

Konkursā „Ideju Kauss 2011” iesniegtas 500 biznesa idejas17.08.2011

Ir noslēgusies pieteikumu iesniegšana konkursam „Ideju Kauss 2011”, un organizatori lepojas, ka dalībnieku iesniegtās idejas atrisina visdažādākās nedienas ne tikai Rīgā, bet arī visā Latvijā. Patīkamu pārsteigumu dalībnieki sagādāja tieši pēdējā dienā, kad tika pieteiktas lielākā daļa ideju.

Latvija starp ES dalībvalstīm joprojām līdere Eiropas Sociālā fonda apguvē16.08.2011

Latvija joprojām turpina saglabāt stabilas līderpozīcijas Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējuma apguvē starp Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, liecina jaunākie Eiropas Komisijas (EK) dati jūlija beigās.

Drīzumā noslēgsies darbu iesniegšana biznesa ideju konkursam „Ideju Kauss 2011”10.08.2011

Ir palikušas tikai sešas dienas, lai paspētu pieteikt savu inovatīvo biznesa ideju konkursā „Ideju Kauss 2011”.

ESF aktivitātes 1.1.2.1.1. "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai" otrajā atlases kārtā iesniegti 11 projekti09.08.2011

Eiropas Sociālā fonda apakšaktivitātes 1.1.2.1.1. "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai" ierobežotas projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā tika iesniegti 11 projekti. Vienošanos plānots noslēgt gada beigās.

Struktūrfondu projektos aktualizēta veidlapa – „Pārskats par PVN summām”09.08.2011

2011.gada 6.augustā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.590 „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.952 „Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās””.

Profesionālo skolu pedagogiem būs iespēja stažēties ārvalstīs03.08.2011

Nolūkā paaugstināt pedagogu profesionālo sagatavotību un gūt lielāko pieredzi darbā ar jaunākajām darba tirgum atbilstošām tehnoloģijām, valdība apstiprinājusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos.

Gada laikā sagatavos tautsaimniecībā pieprasītus speciālistus25.07.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina jauniešus gada vai pusotra laikā bez maksas iegūt profesiju kādā no 37 profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā.

Izsludināta otra atklātā projektu iesniegumu atlase ERAF aktivitātē „Zinātnes infrastruktūras attīstība” (2.1.1.3.1.)19.07.2011

2011.gada 15.jūnijā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izsludinājusi otro atklātu  projektu iesniegumu atlases kārtu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2.1.1.3.1.apakšaktivitātē „Zinātnes infrastruktūras attīstība”.

Sācies biznesa ideju konkurss „Ideju Kauss 2011”05.07.2011

No 2011. gada 28.jūnija līdz 15.augustam ikviens var pieteikt savu biznesa ieceri un piedalīties inovatīvo ideju konkursā „Ideju Kauss 2011”.

ESF apakšaktivitātes 1.2.2.4.2. otrajā kārtā iesniegti 194 projekti06.06.2011

Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” (1.2.2.4.2.) otrajā kārtā Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) ir iesniegti 194 projektu iesniegumi. Tos VIAA plāno izvērtēt līdz 2011. gada 29. augustam.

ES fondu finansējuma sadalījums pa reģioniem ir līdzsvarots02.06.2011

Finanšu ministrijas sagatavotais apkopojums par ES fondu finansējuma apguvi  Latvijas reģionos liecina, ka finansējuma apguve visos Latvijas reģionos ir līdzsvarota.

Noslēgusies projektu iesniegumu iesniegšana ESF apakšaktivitātes 1.2.2.4.2. otrajā kārtā30.05.2011

2011. gada 27. maijā ir noslēgusies projektu iesniegumu iesniegšana Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” (1.2.2.4.2.) otrajā kārtā.

Latvija pirmajā vietā starp ES dalībvalstīm pēc EK atmaksām budžetā23.05.2011

Latvija starp divdesmit septiņām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm joprojām ierindojas pirmajā vietā pēc Eiropas Komisijas (EK) veiktajām atmaksām valsts budžetā Eiropas Sociālā fonda (ESF) ietvaros, liecina jaunākie apkopotie EK dati maija sākumā.

Ar ESF atbalstu Latvija piedalīsies starptautiskos izglītības pētījumos19.05.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir sākusi vispārējai izglītībai un mūžizglītībai nozīmīga projekta īstenošanu, kuru tā izstrādājusi un īstenos kopā ar sadarbības partneri – Latvijas Universitāti. Projekts ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Atbalsts izglītības pētījumiem” (1.2.2.3.2), un tā īstenošanas gaitā VIAA nodrošinās Latvijas dalību trīs starptautiskos pētījumos.

Notiks projektu īstenošanas seminārs ERAF aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” (2.1.1.1.)18.05.2011

2011. gada 25. maijā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina struktūrfondu projektu īstenotājus uz projektu īstenošanas semināru ERAF aktivitātē 2.1.1.1. „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”.

Izvērtē ES fondu ietekmi uz uzņēmējdarbību, izglītību, zinātni un nodarbinātību13.05.2011

Trešdien, 11. maijā norisinājās Finanšu ministrijas (FM) organizēta Eiropa Savienības (ES) fondu 2004.-2006. gada perioda izvērtējuma konference, kurā tika prezentēts pēc FM pasūtījuma veikts izvērtējums par fondu ieguldījumu tādās tautsaimniecībai svarīgās jomās kā uzņēmējdarbība, nodarbinātība, izglītība un zinātne.

FM organizē konferenci par 2004.-2006. gada ES struktūrfondu ietekmi uz uzņēmējdarbību, izglītību, zinātni un nodarbinātību09.05.2011

Š.g. 11.maijā notiks Finanšu ministrija (FM) organizētā konference "2004.-2006. gada ES struktūrfondu ietekme uz uzņēmējdarbību, izglītību, zinātni un nodarbinātību".

Ar ESF atbalstu izvērtēs augstākās izglītības studiju programmas Latvijā09.05.2011

2011. gada 9. maijā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) parakstīja vienošanos ar Augstākās izglītības padomi (AIP) par finansējuma piešķiršanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana” (1.1.2.2.1.).

Apkopoti biežāk uzdotie jautājumi par projektu sagatavošanu aktivitātē 1.2.2.4.2.06.05.2011

Informējam, ka ir apkopoti un publicēti  biežāk uzdotie jautājumi par apakšaktivitātes Nr. 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” 2.kārtas projektu plānošanu un projektu iesniegumu sagatavošanu.

Parakstīs vienošanos par augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšanu Latvijā06.05.2011

Pirmdien, 9. maijā, pulksten 14:00 Izglītības un zinātnes ministrijā, Vaļņu ielā 2, Baltajā zālē (2. stāvs), Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) parakstīs vienošanos ar Augstākās izglītības padomi (AIP) par finansējuma piešķiršanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana”.

Informatīvais seminārs profesionālo izglītības iestāžu vadītājiem par aktuāliem jautājumiem ES struktūrfondu projektos19.04.2011

2011. gada 18. aprīlī Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru rīkoja informatīvo semināru profesionālo izglītības iestāžu vadītājiem „Aktuālie jautājumi likumības un  efektivitātes nodrošināšanā Eiropas Savienības struktūrfondu projektos”.

Informatīvie semināri Rīgā un reģionos par ESF aktivitāti 1.2.2.4.2.

Valsts izglītības attīstības aģentūra aicina potenciālos projektu iesniedzējus uz informatīviem semināriem par Eiropas Sociālā fonda atklāto projektu iesniegumu atlases otro kārtu apakšaktivitātē Nr. 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā".

Eiropas Sociālā fonda stipendiju saņems lielāks skaits doktorantu13.04.2011

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sagatavojusi grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos, kas paredz mainīt Eiropas Sociālā fonda (ESF) mērķstipendijas piešķiršanas kārtību doktorantūras studentiem. Grozījumi izstrādāti, lai  palielinātu valstī nepieciešamo doktora zinātniskā grāda ieguvēju skaitu.

Paplašina atbalstāmo pedagogu loku projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”07.04.2011

Lai paplašinātu pedagogu loku, kuri var saņemt atbalstu izglītības sistēmas pārmaiņu laikā, un nodrošinātu atbalstu pēc iespējas vairāk pedagogu, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos par Eiropas sociālā fonda (ESF) apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.

Zinātnes un pētniecības attīstībā turpinās ieguldīt ERAF līdzekļus07.04.2011

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu  par otro projektu iesniegumu atlases kārtu aktivitātē 2.1.1.3.1.“Zinātnes infrastruktūras attīstība”.

Aicinām iesniegt ESF projektus atbalsta pasākumiem riska grupu bērniem un jauniešiem05.04.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 5. aprīlī izsludina atklātas projektu iesniegumu atlases otro kārtu Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” (1.2.2.4.2.).

EK atzinīgi novērtē Eiropas Sociālā fonda apguves progresu Latvijā 30.03.2011

Eiropas Komisijas (EK) pārstāvji ikgadējā sanāksmē par Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanu atzinīgi novērtējuši ESF apguves progresu Latvijā.

Biežāk pieļautās kļūdas iepirkuma nolikumos ERAF aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.)17.03.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina finansējuma saņēmējus ERAF aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.), izstrādājot iepirkuma nolikumus, pievērst uzmanību šādām tipiskām, bieži pieļautām kļūdām, kuras VIAA ir konstatējusi, sniedzot atzinumus par nolikumu atbilstību Publisko iepirkumu likuma prasībām. Izvairīšanās no zemāk minētajām kļūdām mazinās un novērsīs iespējamo izmaksu neattiecināmību.

Izdots ES fondu labās prakses projektu krājums09.03.2011

Eiropas Savienības fondu vadošā iestāde - Finanšu ministrija - ir izdevusi labās prakses projektu krājumu  "Eiropas Savienības fondu projekti Latvijā. 2007-2013".

Valdība apstiprina grozījumus par ESF aktivitātes 1.2.2.4.2. otrās kārtas organizēšanu02.03.2011

2011.gada 1.martā valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotos grozījumus, kas paredz organizēt atklāta projektu iesniegumu konkursa otro kārtu Eiropas Sociālā fonda (ESF)  aktivitātē 1.2.2.4.2. "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā".

Izmaiņas iepirkumu veikšanā administratīvajam personālam divās ESF aktivitātēs17.02.2011

No šā gada divās Eiropas Sociālā fonda aktivitātēs īstenotajos projektos administrēšanas izmaksas ir attiecināmas tikai tad, ja tās veiktas uz uzņēmuma līguma pamata.

Jauni atvieglojumi ES fondu projektu īstenotājiem08.02.2011

Lai atvieglotu Eiropas Sociālā fonda (ESF), Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)  un Kohēzijas fonda (KF)  projektu īstenošanu, Finanšu ministrija ieviesusi jaunus uzlabojumus, kas projektu īstenotājiem mazinās administratīvo slogu, paātrinās iespēju saņemt atmaksas, kā arī veicinās Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma atmaksas valsts budžetā.

Izsludināta ERAF aktivitātes 2.1.1.3.1. „Zinātnes infrastruktūras attīstība” pirmā atlases kārta24.01.2011

2011.gada 14.janvārī Izglītības un zinātnes ministrija uzaicināja deviņu valsts nozīmes pētniecības centru zinātniskās institūcijas izstrādāt un iesniegt projekta iesniegumu ERAF aktivitātes 2.1.1.3.1. „Zinātnes infrastruktūras attīstība” pirmajā atlases kārtā.

Izstrādāta e-rokasgrāmata ES struktūrfondu projektu pieteicējiem un īstenotājiem13.01.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izstrādājusi  e-rokasgrāmatu Eiropas Savienības struktūrfondu projektu pieteicējiem un īstenotājiem. Tas ir mūsdienīgs, izglītojošs un informatīvs atbalsta materiāls, kurā VIAA speciālisti īsi, konkrēti un skaidri palīdz izsekot visam struktūrfondu projektu ciklam izglītībā un zinātnē.

Ar ESF atbalstu veidos sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmu 11.01.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir noslēgusi vienošanās ar Latvijas Universitāti, Valsts izglītības satura centru un Sociālās integrācijas valsts aģentūru par projektu īstenošanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” (1.2.2.4.1.).

Ieviesta jauna maksājuma pieprasījuma veidlapa ES struktūrfondu projektos

Maksājuma pieprasījumi Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajos projektos no 2010. gada 25. novembra ir jāiesniedz jaunā formātā. To nosaka Ministru kabineta 2010. gada 9. novembra noteikumi Nr.1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”.

Izglītotāji veidos Latvijas nozaru profesionālo kvalifikāciju sistēmu sadarbībā ar sociālajiem partneriem01.01.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 1. decembrī sāka profesionālajai izglītībai ļoti nozīmīga projekta īstenošanu, kuru tā izstrādājusi un īstenos kopā ar saviem sadarbības partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu. Projekts ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija” (1.2.1.1.1.).

Ar ESF atbalstu īstenos nozīmīgu projektu profesionālās izglītības iestādēs un ieslodzījuma vietās01.01.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sākusi sākotnējai profesionālajai izglītībai nozīmīga projekta īstenošanu, kuru tā izstrādājusi un īstenos kopā ar saviem sadarbības partneriem – Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldi un 25 profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā.

Izstrādātas PVN likmes piemērošanas vadlīnijas ES fondu projektiem

Ņemot vērā plānotās izmaiņas likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”, Finanšu ministrija ir izstrādājusi PVN likmes piemērošanas vadlīnijas ES struktūrfondu projektiem.

Izsludināts konkurss ESF aktivitātē 1.2.2.3.2. "Atbalsts izglītības pētījumiem"30.12.2010

2010.gada 30.decembrī Izglītības un zinātnes ministrija uzaicināja Valsts izglītības attīstības aģentūru izstrādāt un iesniegt projekta pieteikumu ESF aktivitātē 1.2.2.3.2. "Atbalsts izglītības pētījumiem".

Izsludināts konkurss ESF aktivitātē 1.1.2.2.1. "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana"17.12.2010

2010.gada 14.decembrī Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izsludinājusi konkursu ESF aktivitātē 1.1.2.2.1. "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" pirmo projekta iesniegumu atlases kārtu.

Izsludināts konkurss ERAF aktivitātē 3.1.2.1.2. "Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē"15.12.2010

2010.gada 13.decembrī Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izsludinājusi konkursu   ERAF aktivitātē 3.1.2.1.2.: "Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē".

Notiks starptautiska konference par izglītības konkurētspēju13.12.2010

2010. gada 15. decembrī Rīgā viesnīcā Radisson Blu Hotel Latvija notiks starptautiska izglītības konference „Konkurētspējīga izglītība: radošums, aktivitāte, līdzdalība”.

Projektu īstenošanas semināri aktivitātēs 2.1.1.1. un 2.1.1.222.11.2010

Decembrī projektu īstenotājus 2.1.1.1. un  2.1.1.2 aktivitātēs aicinām uz projektu īstenošanas semināriem.

Pašvaldības saņem 100% ERAF naudas skolu renovācijai un modernizācijai29.10.2010

29. oktobrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ar Jelgavas, Kokneses, Dobeles un Ilūkstes novadu pašvaldībām parakstīs vienošanās par 100% ERAF finansētu projektu īstenošanu.

Zinātnes un pētniecības projekti saņem ERAF investīcijas28.10.2010

28. oktobrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) parakstīs pirmās vienošanās ar septiņām zinātniskajām institūcijām par ERAF finansētu projektu īstenošanu. Vienošanās parakstīšana notiks Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta zālē, Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, pulksten 11:00, un tās parakstīs VIAA direktore Dita Traidās un zinātnisko institūciju vadība.

Starptautiskās sadarbības projekti zinātnē saņem 100% ERAF investīcijas07.10.2010

6. oktobrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) parakstīja vienošanos ar Latvijas Valsts augļkopības institūtu par projekta īstenošanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās” (2.1.1.2.).

Notiks projektu īstenošanas semināri ERAF aktivitātē 3.1.1.104.10.2010

2010.gada 12. un 13.oktobrī VIAA aicina struktūrfondu projektu īstenotājus uz projektu īstenošanas semināriem ERAF aktivitātē 3.1.1.1. „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”.

ESF projektā izglītotāji sadarbībā ar sociālajiem partneriem veidos Latvijas nozaru profesionālo kvalifikāciju sistēmu14.09.2010

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izstrādājusi Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta pieteikumu aktivitātē „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija” (1.2.1.1.1.). 14. septembrī projektā iesaistītie sadarbības partneri parakstīja sadarbības memorandu un turpmāko trīs gadu sadarbības apliecinājumus.

Notiek reģionālie profesionālās izglītības forumi01.09.2010

Septembrī IZM sadarbībā ar reģionālajiem ES struktūrfondu informācijas centriem organizē reģionālos profesionālās izglītības forumus „Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsts profesionālās izglītības modernizācijai”. Tie pulcēs profesionālās izglītības iestāžu vadītājus un pedagogus, audzēkņus, dažādu nozaru speciālistus un pašvaldību pārstāvjus.

Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskola saņems 4 miljonus latu infrastruktūras modernizēšanai31.08.2010

Jauno mācību gadu sākot un turpinot Latvijas profesionālās izglītības sistēmas pilnveidošanu, 1. septembrī valsts SIA „Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskola” saņems četrus miljonus latu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) ietvaros.

Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola saņem 2 miljonus infrastruktūras modernizēšanai24.08.2010

24. augustā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir parakstījusi vienošanos ar Latgales Transporta un sakaru tehnisko skolu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Latgales Transporta un sakaru tehniskajā skolā” īstenošanu.

Izsludināts konkurss ESF aktivitātē 1.2.1.1.1 "Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija"06.08.2010

Izglītības un zinātnes ministrija izsludinājusi konkursu ESF aktivitātē 1.2.1.1.1 "Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija". Konkursam piemērota  ierobežota projektu pieteikumu atlase (IPIA).

Aicina struktūrfondu projektu īstenotājus aizpildīt Iespēju karti03.08.2010

2010.gads ir pasludināts par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību. Tā ietvaros ir izstrādāta elektroniska datu bāze Iespēju karte, kurā šobrīd apkopo informāciju par Latvijas iedzīvotājiem pieejamiem pakalpojumiem, kas sniedz iespējas cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību, kā arī veicina sabiedrības integrāciju.

ERAF investīcijas profesionālās izglītības iestādēm uzņem apgriezienus28.07.2010

28. un 29. jūlijā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) parakstīs vienošanās ar astoņām profesionālās izglītības iestādēm par 11 projektu īstenošanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.). Augustā vienošanās plānots noslēgt vēl ar sešām izglītības iestādēm par astoņu projektu īstenošanu.

Parakstīti līgumi par Ventspils Profesionālās vidusskolas attīstības projektu īstenošanu13.07.2010

Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts Izglītības attīstības aģentūra un Ventspils Profesionālā vidusskola šodien noslēdza  līgumus par trīs Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)  līdzfinansētu projektu īstenošanu.

Izsludināts konkurss ERAF aktivitātē „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai" (3.1.3.2.)01.07.2010

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu atlasi ERAF aktivitātē „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai" (3.1.3.2.). Aktivitātes mērķis ir uzlabot vispārējās vidējās izglītības kvalitāti, atbalstot izglītības iestāžu tīkla optimizāciju.

Notiks projektu īstenošanas seminārs ERAF aktivitātē 3.1.2.1.114.06.2010

2010.gada 15. un 17.jūnijā VIAA Struktūrfondu vadības un kontroles departaments aicina projektu īstenotājus uz projektu īstenošanas semināriem ERAF aktivitātē 3.1.2.1.1. „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”.

Aicinām projektu īstenotājus uz semināru ESF aktivitātē 1.2.2.4.229.05.2010

2010.gada 9.jūnijā VIAA Struktūrfondu vadības un kontroles departaments aicina projektu īstenotājus uz projektu īstenošanas semināru ESF aktivitātē 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”.

Aicinām projektu īstenotājus uz semināru ESF aktivitātē 1.2.1.1.329.05.2010

2010.gada 2.jūnijā VIAA Struktūrfondu vadības un kontroles departaments aicina projektu īstenotājus uz projektu īstenošanas semināru ESF aktivitātē 1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”.

Vidzemes Augstskola saņem ERAF finansējumu infrastruktūras attīstībai14.05.2010

Šodien, 14. maijā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) parakstīs vienošanos ar Vidzemes Augstskolu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta īstenošanu aktivitātē „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” (3.1.2.1.1.). Vienošanās parakstīšana notiks Vidzemes Augstskolā, Valmierā.

Augstskolas saņem ERAF finansējumu13.05.2010

Valsts izglītības attīstības aģentūra ir uzsākusi parakstīt vienošanās ar projektu īstenotājiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” (3.1.2.1.1.).

Īstenos projektus vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšanai20.04.2010

Valsts izglītības attīstības aģentūrā ir parakstītas vienošanās ar projektu īstenotājiem par finansējuma saņemšanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātē „Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana” (1.2.1.2.3.).

Pirmie ERAF miljoni augstākajā izglītībā – koledžu attīstībai16.04.2010

16.aprīlī parakstītas pirmās vienošanās par finansējuma piešķiršanu astoņām koledžām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” (3.1.2.1.1.). Tās ir pirmās vienošanās par ERAF finansējumu augstākās izglītības attīstībā ES struktūrfondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā.

Aicinām uz ESF aktivitātes 3.1.3.3.1. „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” projektu īstenošanas semināru08.03.2010

2010.gada 9. un 12. martā VIAA Struktūrfondu vadības un kontroles departaments rīko projektu īstenošanas seminārus ESF aktivitātē 3.1.3.3.1. „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”.

Aicinām projektu īstenotājus uz semināru ESF aktivitātē 1.2.2.4.212.02.2010

2010.gada 18.februārī VIAA Struktūrfondu kontroles departaments aicina projektu īstenotājus uz projektu īstenošanas semināru ESF aktivitātē 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”.

Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un līgumcenas noteikšanu publiskajā iepirkumā10.02.2010

VIAA mājas lapā katras aktivitātes Dokumentu, veidlapu un palīgmateriālu sadaļā ir publicēts skaidrojums par līgumcenas noteikšanu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu ņemšanu vērā, nosakot līgumcenu publiskajā iepirkumā.

Atjaunota valsts budžeta dotācija pašvaldību un reģionu projektiem06.01.2010

Tiem pašvaldību un plānošanas reģionu projektiem, kas ES struktūrfondu finansējuma saņemšanai ir iesniegti, sākot no 2009. gada 1. oktobra, ir atjaunota valsts budžeta dotācija.

Notiks projektu īstenošanas seminārs ESF aktivitātē 1.1.1.2. „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”11.12.2009

2009.gada 14.decembrī  VIAA Struktūrfondu kontroles departaments sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) rīko projektu īstenošanas semināru finansējuma saņēmējiem ESF aktivitātē 1.1.1.2. „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”.

Īstenos 170 struktūrfondu projektus izglītībā11.12.2009

2009. gada nogalē Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) parakstīs 170 vienošanās ar projektu īstenotājiem par finansējuma saņemšanu vairākās Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātēs, tādējādi dodot iespēju sākt īstenot nozīmīgus projektus vispārējās, profesionālās un speciālās izglītības iestādēs.

IZM pagarina projektu iesniegšanas termiņu ERAF aktivitātē 2.1.1.1. „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”07.12.2009

Izglītības un zinātnes ministrija ir pagarinājusi projektu iesniegšanas beigu termiņu  ERAF aktivitātē 2.1.1.1. „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”.  Projektu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2010.gada 9.februārim. Vairāk informācijas IZM mājas lapā: http://esfondi.izm.gov.lv/1060.html .

Izsludināts konkurss ERAF aktivitātē "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās 30.11.2009

Izglītības un zinātnes ministrija izsludinājusi konkursu ERAF aktivitātē "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās, kam piemērota  ierobežota projektu pieteikumu atlase (IPIA).

Notiks informatīvais seminārs ERAF aktivitātē 2.1.1.1. „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”19.11.2009

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 20. novembrī, plkst.: 10:30 rīko informatīvu semināru par projektu iesniegumu sagatavošanu ERAF aktivitātē 2.1.1.1. „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”.

Īstenos tālākizglītības pasākumus kultūrizglītības pedagogiem19.11.2009

2009. gada 19. novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra un Kultūras un radošās industrijas izglītības centrs (KRIIC) noslēdza vienošanos par finansējuma saņemšanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība” īstenošanai. Projekts  ir viens no sešiem Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajiem projektiem  ESF apakšaktivitātē „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” (1.2.1.1.2.).

Jaunas ES struktūrfondu atskaišu formas!17.11.2009

Ir apstiprinātas jaunās ES struktūrfondu ziņojumu formas par projektu īstenošanu - Ziņojums par pārskata periodu un Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo aktivitāšu ieviešanu. Dokumenti ir publicēti VIAA mājas lapas katras struktūrfondu aktivitātes apakšsadaļā Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli.

Sāks īstenot projektus ESF aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”17.11.2009

17. novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) tika parakstītas pirmās astoņas vienošanās ar projektu īstenotājiem par finansējuma saņemšanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” (1.1.1.2.).

Parakstīs pirmās vienošanās ESF aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”16.11.2009

Otrdien, 17. novembrī, pulksten 14:00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA), Vaļņu ielā 1, 4. stāvā, tiks parakstītas pirmās astoņas vienošanās ar projektu īstenotājiem par finansējuma saņemšanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” (1.1.1.2.).

ESF aktivitātes 1.2.2.1.5. seminārs sadarbības partneriem05.11.2009

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un Iepirkumu uzraudzības biroju  9. novembrī rīko informatīvu semināru ESF aktivitātes 1.2.2.1.5. „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekta īstenotāja sadarbības partneriem.

ESF aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” atkārtotā vērtēšanā apstiprināti 35 projekti 22.10.2009

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izveidotā projektu iesniegumu vērtēšanas komisija, veicot atkārtotu visu 154 projektu iesniegumu vērtēšanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” (1.1.1.2.), 2009. gada 21. oktobrī ieteica apstiprināšanai un VIAA apstiprināja 35 projektus. To vidū ir gan projekti, kas tika apstiprināti iepriekšējā vērtēšanā, gan arī citi projekti. Piecu darba dienu laikā (līdz 2009. gada 28. oktobrim – pasta zīmogs) projektu iesniedzējiem VIAA nosūtīs lēmumus par projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.

Uzsāks ESF projektu pedagogu konkurētspējas veicināšanai 21.10.2009

2009.gada 21.oktobrī, Valsts izglītības attīstības aģentūra parakstīja vienošanos ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) par projekta īstenošanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (1.2.2.1.5.).

 

Atkāroti vērtē projektu iesniegumus ESF aktivitātē 1.1.1.2. „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”13.10.2009

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izveidojusi jaunu projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju, kura patlaban veic atkārtotu visu 154 projektu iesniegumu vērtēšanu Eiropas Sociālā fonda aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” (1.1.1.2.). Lēmumus par projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu VIAA pieņems 2009.gada 21.oktobrī un pēc tam piecu darba dienu laikā tos nosūtīs projektu iesniedzējiem.

Projektu iesniegumu atlase ESF apakšaktivitātē „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana” (1.1.2.2.1.) – nākamā gada sākumā28.09.2009

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 14. jūlija protokollēmuma (Nr.48, 28§) 3. punktā noteiktajam, š.g. 15. septembrī Ministru kabinetā ir pieņemti grozījumi darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā, ar kuriem tiek palielināts 1.1.2.2.1. apakšaktivitātei pieejamais finansējums, kā arī precizēts atbalsta veids, papildinot to ar nosacījumu, ka finansējuma saņēmējam, uzlabojot vai izstrādājot jaunas studiju programmas un kursus, studiju rezultāti jāformulē saskaņā ar Eiropas Augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūru.

IZM izsludina atklāto konkursu zinātnes un pētniecības projektiem22.09.2009

2009.gada 21.septembrī Izglītības un zinātnes ministrija uzsākusi atklātu projektu iesniegumu atlasi  (APIA) ERAF aktivitātē 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai".

1.2.2.1.5.apakšaktivitāte. "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"17.09.2009

2009.gada 14.septembrī aktivitātes 1.2.2.1.5.apakšaktivitāte. "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" vērtēšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu uzaicināt Izglītības un zinātnes ministriju līdz 2009. gada 25. septembrim izstrādāt un   iesniegt vērtēšanai projekta iesniegumu par visu aktivitātei pieejamo finansējumu.

Īstenos 27 Eiropas Sociālā fonda finansētus projektus jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai15.09.2009

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir apstiprinājusi 27 projektus atklātas projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” (1.2.2.4.2.).

ESF aktivitātes 1.1.2.1.2. projektu īstenošanas seminārs08.09.2009

2009.gada 11.septembrī VIAA Struktūrfondu kontroles departaments rīko projektu īstenošanas semināru finansējuma saņēmējiem ESF aktivitātē 1.1.2.1.2. „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai”.

ESF aktivitātes 1.1.2.1.1. projektu īstenošanas seminārs08.09.2009

2009.gada 18.septembrī VIAA Struktūrfondu kontroles departaments rīko projektu īstenošanas semināru finansējuma saņēmējiem ESF aktivitātē 1.1.2.1.1. „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai”.

Uzlabos profesionālās kvalifikācijas ieguves iespējas notiesātajiem02.09.2009

Šodien, 2. septembrī, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) parakstīja vienošanos ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta īstenošanu aktivitātē „Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās” (3.1.1.2.).

ERAF aktivitātes 3.1.3.3.2. projektu īstenošanas seminārs19.08.2009

2009.gada 24.augustā VIAA Struktūrfondu kontroles departaments rīko projektu īstenošanas semināru finansējuma saņēmējiem ERAF aktivitātē 3.1.3.3.2. „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionālajiem traucējumiem”.

Īstenos 19 Eiropas Sociālā fonda finansētus projektus profesionālās izglītības attīstībai14.08.2009

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) apstiprinājusi 19 projektus atklātas projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” (1.2.1.1.3.).

IZM aicina izstrādāt projektus skolotāju talākizglītības nodrošināšanai01.08.2009

2009.gada 20.jūlijā Izglītības un zinātnes ministrija ir uzaicinājusi  11 potenciālos  projektu iesniedzējus – augstskolas un valsts izglītības  iestādes  izstrādāt un iesniegt projekta iesniegumus  ESF apakšaktivitātē 1.2.1.2.3. „Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana”.

Uzmanību, ESF līdzfinansējuma saņēmēj!30.07.2009

VIAA aicina 2004.-2006.gada plānošanas perioda ESF projektu īstenotājus sniegt informāciju par līdzfinansējuma saņēmēja reorganizāciju, apvienošanu vai darbības pārtraukšanu.

Ar ESF atbalstu īstenos maģistra un doktora studiju programmas24.07.2009

24.jūlijā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) uzsāk vienošanos slēgšanu par Eiropas Sociālā fonda finansējuma piešķiršanu maģistra un doktora studiju programmu īstenošanai. Pirmās vienošanās ar VIAA parakstīs Rēzeknes Augstskola (maģistrantūra) un Daugavpils Universitāte (doktorantūra).

IZM uzsāk projektu iesniegumu atlasi iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei08.07.2009

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir uzaicinājusi 15 potenciālos projektu iesniedzējus  - augstākās izglītības un speciālās izglītības iestādes piedalīties ESF apakšaktivitātes 1.2.2.4.1. „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” projektu pieteikumu konkursā.

Parakstīta pirmā vienošanās par skolu infrastruktūras piemērošanu izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem03.07.2009

Šodien, 3. jūlijā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) parakstīja pirmo vienošanos ar  Ventspils pilsētas domi  par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta īstenošanu aktivitātē „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem” (3.1.3.3.2.).

VIAA izdevusi jauno elektronisko ziņu izdevumu „ES struktūrfondi izglītībai un zinātnei”03.07.2009

Valsts izglītības attīstības aģentūra ir sagatavojusi pirmo elektronisko ziņu izdevumu „ES struktūrfondi izglītībai un zinātnei” .

ERAF aktivitātes 3.1.3.1. projektu īstenošanas semināri20.06.2009

VIAA Struktūrfondu kontroles departaments turpina rīkot īstenošanas seminārus finansējuma saņēmējiem aktivitātē 3.1.3.1." Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana".

Jelgavā notiks informatīvs seminārs par ES struktūrfondiem izglītībā10.06.2009

2009.gada 25.maijā VIAA Struktūrfondu projektu departaments piedalīsies Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra rīkotajā seminārā „ES fondu aktualitātes izglītībā 2007. – 2013.gada plānošanas periodā”.

IZM aicina augstskolas izstrādāt projektus infrastruktūras modernizācijai un mācību aprīkojuma iegādei01.06.2009

2009.gada 28.maijā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir uzaicinājusi 31 augstākās izglītības iestādi   izstrādāt iesniegt projekta iesniegumus ERAF aktivitātē  3.1.2.1.1. „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”.

Seminārs Liepājā par ESF aktivitāti 1.2.2.4.2.22.05.2009

Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 2.jūnijā organizē praktisko semināru „Pieteikuma veidlapas aizpildīšana apakšaktivitātē 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā””.

Parakstītas pirmās 9 vienošanās ERAF aktivitātē par dabaszinātņu kabinetu modernizēšanu12.05.2009

11. maijā Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) parakstītas pirmās deviņas vienošanās ar projektu īstenotājiem par finansējuma saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" (3.1.3.1.).

Parakstīs pirmās vienošanās ERAF aktivitātē par dabaszinātņu kabinetu modernizēšanu07.05.2009

Pirmdien, 11. maijā, pulksten 12:00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, 4. stāvā, tiks parakstītas pirmās vienošanās ar projektu īstenotājiem par finansējuma saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" (3.1.3.1.).

ESF aktivitātē 1.1.1.2. apstiprināti 25 projekti05.05.2009

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) atklātas projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" (1.1.1.2.) saņēmusi 154 projektus. Projektu vērtēšanas komisija, izvērtējot projektus pēc administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem, apstiprinājusi 25 projektus, tomēr no tiem - tikai četri pilnībā atbilst visiem kritērijiem, 21 projektā jāveic uzlabojumi.

Informatīvais seminārs par ESF aktivitāti 1.2.2.4.2.05.05.2009

2009.gada 20.maijā VIAA Struktūrfondu projektu departaments sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Labklājības ministriju rīko informatīvo semināru par Eiropas Sociālā fonda atklāto projektu iesniegumu atlasi apakšaktivitātē Nr. 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā".

IZM izsludina konkursu ERAF aktivitātē 3.1.3.3.1. "Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana12.04.2009

2009.gada 9.aprīlī Izglītības un zinātnes ministrija ir uzaicinājusi 38 speciālās  izglītības iestādes izstrādāt un iesniegt projekta iesniegumus par mācību aprīkojuma modernizāciju un skolas infrastruktūras uzlabošanu.

IZM izsludina konkursu ERAF aktivitātē par mācību aprīkojuma un infrastruktūras uzlabošanu, lai īstenotu profesionālās izglītības programmas11.04.2009

2009.gada 9.aprīlī Izglītības un zinātnes ministrija ir uzaicinājusi 53 profesionālās izglītības iestādes izstrādāt un iesniegt projekta iesniegumus ERAF aktivitātē 3.1.1.1. „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”.

1.2.2.4.2. apakšaktivitāte Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā (Konkurss noslēdzies)09.04.2009

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina pirmo atklātas projektu iesniegumu atlases kārtu Eiropas Sociālā fonda apakšaktivitātē Nr. 1.2.2.4.2.  "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā".

Pieejams Eiropas Sociālā fonda finansējums jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai09.04.2009

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) šodien, 9. aprīlī, izsludina atklātas projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā" (1.2.2.4.2.).

Pieņemti MK noteikumi ERAF aktivitātē par augstskolu modernizāciju25.03.2009

Šī gada 24. martā Ministru kabinets (MK) ir apstiprinājis noteikumus ERAF apakšaktivitātē 3.1.2.1.1. „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tai skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem".

Pieņemti MK noteikumi ESF aktivitātē par sociālās atstumtības riska mazināšanu09.03.2009

2009. gada 6. martā stājās spēkā 2009. gada 17.februāra Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.150 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā"".

Pieņemti MK noteikumi par profesionālās izglītības pedagogu kompetenču paaugstināšanu09.03.2009

2009. gada 7. martā stājās spēkā 2009. gada 17.februāra  Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.151 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.2.apakšaktivitāti "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana"".

Pieejams Eiropas Sociālā fonda finansējums profesionālās izglītības attīstībai 03.03.2009

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) šodien, 3. martā, izsludina atklātas projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātē „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” (1.2.1.1.3.).

Par pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošanas vadlīnijām27.02.2009

Finanšu ministrija izstrādājusi vadlīnijas par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes piemērošanu Eiropas Savienības fondu projektos saistībā ar 2008.gada 12. decembra grozījumiem likumā „Par pievienotās vērtības nodokli".

Grozījumi ātrākai ES finansējuma apgūšanai13.02.2009

10. februārī Ministru kabineta (MK) sēdē akceptēti Finanšu ministrijas (FM) sagatavotie grozījumi MK noteikumos Nr. 418 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošana".

Noslēdzies konkurss ERAF aktivitātē par dabaszinātņu kabinetu aprīkošanu09.02.2009

Ir noslēgusies ierobežota projektu iesniegumu atlase ERAF aktivitātē 3.1.3.1. „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana". Aktivitātes mērķis ir uzlabot izglītības kvalitāti dabaszinātnēs vispārējās vidējās izglītības posmā un radīt priekšnosacījumus valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs.

1.1.2.1.2.apakšaktivitāte "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai"09.02.2009

Ir noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana ESF apakšaktivitātē  1.1.2.1.2."Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai".

1.1.2.1.1.apakšaktivitāte "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai"09.02.2009

Ir noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana ESF apakšaktivitātē  1.1.2.1.1."Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai".
Apakšaktivitātes mērķis ir palielināt augsti kvalificētu speciālistu skaitu ar maģistra grādu.

Eiropas Sociālā fonda līdzekļi – profesionālās izglītības programmu kvalitātei Latvijā04.02.2009

2009. gada 29. janvārī stājās spēkā 2009. gada 6. janvāra  Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.17 „Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitāti "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai"".

Jaunie ESF projekti – skolēnu zināšanu kvalitātei un pedagogu atbalstam07.01.2009

Pilnveidot mācību saturu un apguves kvalitāti, kā arī sniegt metodisku atbalstu pedagogiem - tāds virsuzdevums ir diviem projektiem, ko tuvāko gadu laikā īstenos visā Latvijā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļiem.

Izsludināts konkurss aktivitātē 3.1.1.2. "Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās"18.12.2008

Izglītības un zinātnes ministrija izsludinājusi konkursu ERAF aktivitātē 3.1.1.2. „Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās.” piemērota  ierobežota projektu pieteikumu atlase (IPIA).

IZM aicina izstrādāt projektu, lai modernizētu profesionālās izglītības infrastruktūru ieslodzījuma vietās18.12.2008

2008.gada 15.decembrī Izglītības un zinātnes ministrija uzaicināja Ieslodzījumu vietu pārvaldi piedalīties un izstrādāt projektu ERAF aktivitātē: 3.1.1.2. „Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās.”

Izsludināts konkurss 1.1.2.1.1.apakšaktivitāte "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai"12.12.2008

ESF aktivitātē 1.1.2.1.1. „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai” piemērota  ierobežota projektu pieteikumu atlase (IPIA).

Izsludināts konkurss ERAF aktivitātē 3.1.3.3.2. Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem10.12.2008

Izglītības un zinātnes ministrija izsludinājusi konkursu ERAF aktivitātē „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem.” (3.1.3.3.2.)  piemērota  ierobežota projektu pieteikumu atlase (IPIA).

IZM izsludina konkursu ESF aktivitātē 1.1.2.1.2. „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai”10.12.2008

2008.gada 5.decembrī Izglītības un zinātnes ministrija izsludinājusi konkursu ESF aktivitātē 1.1.2.1.2. Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai

Pieejams Eiropas Sociālā fonda finansējums zinātnes projektiem11.11.2008

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina atklātas projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" (1.1.1.2.). Aktivitātes vispārējais mērķis ir nodrošināt zinātniskajā darbā nodarbināto skaita pieaugumu, sekmēt ārvalstīs strādājošo zinātnieku atgriešanos Latvijā un ārvalstu zinātnieku piesaisti.

1.1.1.2. aktivitāte Cilvēkresursu piesaiste zinātnei (Konkurss noslēdzies) 11.11.2008

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina atklātas projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” (1.1.1.2.). Aktivitātes vispārējais mērķis ir nodrošināt zinātniskajā darbā nodarbināto skaita pieaugumu, sekmēt ārvalstīs strādājošo zinātnieku atgriešanos Latvijā un ārvalstu zinātnieku piesaisti.

Izsludināts konkurss ESF aktivitātē 1.2.1.2.1. „Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana”10.11.2008

2008.gada 5.novembrī Izglītības un zinātnes ministrija izsludinājusi konkursu ESF aktivitātē ESF 1.2.1.2.1. „Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana”.

Latvija pilnībā apgūst ESF pieejamos līdzekļus izglītībā30.09.2008

Latvijas izglītības iestādes pilnībā, 100% apmērā izmantojušas Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļus, liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) provizoriskie aprēķini.

IZM izsludina konkursu ESF aktivitātē 1.2.1.1.4. „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”04.09.2008

2008.gada 29.augustā Izglītības un zinātnes ministrija izsludinājusi konkursu ESF aktivitātē 1.2.1.1.4. „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

Izsludnāts konkurss ERAF aktivitātē 3.1.3.1. "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana"15.06.2008

Izglītības un zinātnes ministrija izsludinājusi konkursu ERAF aktivitātē „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”  piemērota  ierobežota projektu pieteikumu atlase (IPIA).

IZM izsludina konkursu ESF aktivitātē 1.2.1.2.2. „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”01.03.2008

2008.gada 28.februārī Izglītības un zinātnes ministrija izsludinājusi konkursu ESF aktivitātē 1.2.1.2.2. „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”.

272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
  • Twitter
  • YouTube