Uz sākumu » Aktualitātes Lapa aktualizēta: 05.10.2015

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: LLU patentē 18 izgudrojumus atjaunojamās enerģijas resursu jomā23.07.2015

Projekta “Cilvēkresursu piesaiste atjaunojamo enerģijas avotu pētījumiem” īstenošanai tika izveidota jauna pētniecības grupa, kas risināja Latvijā aktuālu un līdz šim maz pētītu enerģijas iegūšanu no laukaugu biomasas ar anaerobās fermentācijas, biomasas kondicionēšanas un saules starojuma enerģijas izmantošanas tehnoloģijām. Grupā apvienojās doktoranti, maģistranti un ārvalstu zinātnieki.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Jaunieši Carnikavas un Saulkrastu novados iesaistās atbalsta pasākumos30.06.2015

Projekts “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā Carnikavas un Saulkrastu novados” tika īstenots laika posmā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. Projekta mērķis bija sniegt atbalstu vairāk nekā 300 bērniem, kuri ir pakļauti dažādiem sociālajiem riskiem. 

Aicinām piedalīties konferencē09.06.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra un Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts aicina piedalīties konferencē ”Izglītības kvalitāte un vide starptautiskā salīdzinājumā. Latvija OECD PISA un OECD TALIS programmā”.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola atrod atslēgu sadarbībai ar darba devējiem27.05.2015

ESF projekts, kuru Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola īstenoja sadarbībā ar Jelgavas amatniecības vidusskolu un Apguldes amatniecības vidusskolu, tika īstenots no 2010. gada līdz 2012. gadam. Projekta laikā notika Zaļenieku arodvidusskolā īstenotās izglītības programmas “Enerģētika" un "Būvdarbi" modernizācija un mācību satura uzlabošana.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: atbalsta pasākumi jauniešiem Līvānu novada skolās palīdz karjeras izvēlē21.05.2015

2012. un 2013. gadā 8 Līvānu novada vispārizglītojošajās skolās, kā arī Rudzātu speciālajā internātpamatskolā un Vārkavas vidusskolā, tika īstenots projekts, kura laikā atbalstu saņēma 333 bērni un jaunieši no sociālās atstumtības riska grupām.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: atjaunotie dabaszinātņu kabineti Jelgavas skolās palīdz skolēniem gūt labus rezultātus eksāmenos11.05.2015

Lai nodrošinātu kvalitatīvas dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetu apguves iespējas, 4 Jelgavas izglītības iestādēs no 2009. līdz 2011. gadam tika veikta dabaszinātņu kabinetu renovācija un modernizācija.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: modernizētie dabaszinātņu kabineti Makašānu amatu vidusskolā palīdz iet līdzi laikam un ceļ skolas prestižu24.04.2015

Lai nodrošinātu kvalitatīvu dabaszinātņu - ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas mācību priekšmetu apguves iespējas, Makašānu amatu vidusskolā laikā no 2009. līdz 2011. gadam tika veikta telpu renovācija un modernizācija.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: paplašina atbalsta personāla pieejamību Ogres novada skolās20.04.2015

Ogres novada pašvaldība 2010. - 2011. gadā īstenoja projektu, kura laikā skolēniem bija pieejams atbalsta personāls Ogres novada skolās, kas sniedza profesionālu, savlaicīgu psiholoģisko un sociālo palīdzību. Ar bērniem un jauniešiem strādāja sociālais pedagogs, psihologs, logopēds, koriģējošās vingrošanas pedagogs un skolotāja palīgs.