Uz sākumu » Aktualitātes Lapa aktualizēta: 27.01.2015

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: atbalsta pasākumi atstumtības riska mazināšanā jauniešiem sociālās korekcijas izglītības iestādēs27.01.2015

Projekta ietvaros sociālās korekcijas izglītības iestāžu „Naukšēni” un  „Strautiņi” audzēkņiem nodrošināts atbalsta personāls - logopēds, valsts valodas skolotājs, sociālais pedagogs, skolotāja palīgs - kā arī dažādi pasākumi karjeras izglītības, darba un sadzīves prasmju apguves veicināšanai.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Siguldas 2.vidusskolā modernizēti dabaszinātņu kabineti22.01.2015

Lai nodrošinātu kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības programmu - dabaszinātņu (ķīmija, bioloģija, fizika) un matemātikas mācību priekšmetu apguves iespējas, īstenotu un radītu priekšnosacījumus valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs, projekta ietvaros Siguldas 2.vidusskolā tiek veikta telpu renovācija un modernizācija.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Mūzikas skolotāji iegūst tālākizglītību15.01.2015

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas īstenotais projekts paaugstināja mūzikas pedagogu profesionālo pilnveidi. Lai to īstenotu, tika organizēti tālākizglītības kursi, meistarklases un izdoti mācību materiāli. Projektā tika iesaistīti ap 500 mūzikas pedagogu no visas Latvijas.