Uz sākumu » Aktualitātes Lapa aktualizēta: 21.01.2016

VIDEO: Īstenota nozaru izpēte23.12.2015

Eiropas Sociālā fonda projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros tika veikta nozares izpēte 14 projektā definētajām nozarēm.

VIDEO: Top jauns profesionālās izglītības saturs14.12.2015

Ieviešot uz kompetencēm un sasniedzamajiem rezultātiem balstītas izglītības programmas un veicinot profesionālās izglītības elastīgu sasaisti ar aktuālajām darba tirgus prasībām konkrētajā tautsaimniecības nozarē un profesijā, tika īstenots Eiropas sociālā fonda projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”.

VIDEO: Jauni risinājumi profesionālās kvalifikācijas eksāmenu formām11.12.2015

Projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” īstenošanas ietvaros ir meklēti un rasti jauni risinājumi līdz šim pastāvošajām profesionālās kvalifikācijas eksāmenu formām.

VIDEO: Ārpus formālās izglītības ceļā iegūto zināšanu apliecināšana08.12.2015

Eiropas Sociālā fonda projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” īstenošanas ietvaros Latvijā tika ieviests sistēmisks process ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. 

Aicinājums piedalīties ES struktūrfondu perioda noslēguma forumā01.12.2015

Šī gada 14. decembrī Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru rīko ES struktūrfondu 2007.- 2013. gada perioda noslēguma forumu, lai atskatītos uz paveikto vispārējā un profesionālajā izglītībā, vērtētu gūtās mācības un pieredzi, kā arī labāk izprastu un iepazītos ar priekšā stāvošiem uzdevumiem un turpmāko ES fondu finansējumu.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: LLU patentē 18 izgudrojumus atjaunojamās enerģijas resursu jomā23.07.2015

Projekta “Cilvēkresursu piesaiste atjaunojamo enerģijas avotu pētījumiem” īstenošanai tika izveidota jauna pētniecības grupa, kas risināja Latvijā aktuālu un līdz šim maz pētītu enerģijas iegūšanu no laukaugu biomasas ar anaerobās fermentācijas, biomasas kondicionēšanas un saules starojuma enerģijas izmantošanas tehnoloģijām. Grupā apvienojās doktoranti, maģistranti un ārvalstu zinātnieki.

Struktūrfondu e-kartes video jaunums: Jaunieši Carnikavas un Saulkrastu novados iesaistās atbalsta pasākumos30.06.2015

Projekts “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā Carnikavas un Saulkrastu novados” tika īstenots laika posmā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. Projekta mērķis bija sniegt atbalstu vairāk nekā 300 bērniem, kuri ir pakļauti dažādiem sociālajiem riskiem. 

Aicinām piedalīties konferencē09.06.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra un Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts aicina piedalīties konferencē ”Izglītības kvalitāte un vide starptautiskā salīdzinājumā. Latvija OECD PISA un OECD TALIS programmā”.